Konference INSPO upozorní na kritický nedostatek skrytých titulků pro diváky se sluchovým postižením i nabídne částečné řešení

  • 06. 03. 2020
Konference INSPO upozorní na kritický nedostatek skrytých titulků pro diváky se sluchovým postižením i nabídne částečné řešení

Praha, 5. března 2020 - Neslyšící a nedoslýchaví lidé sledují televizi pouze tehdy, když má pořad skryté titulky. Je to srovnatelné se situací, kdy by slyšící lidé sledovali televizi jen tehdy, když je v pořadu zapnutý zvuk. Dívat se na televizi bez titulků (pro slyšící bez zvuku) je pro neslyšící diváky bezvýznamné.

V souvislosti se Světovým dnem sluchu se některá média věnovala problémům lidí s tímto neviditelným postižením. Nikde však nezaznělo, jak kritická je situace právě v opatřování televizních či vizuálních pořadů na internetu titulky. Konference INSPO 28. března 2020 umožní účastníkům se sluchovým postižením zorientovat se v současné nepřehledné situaci, a navíc poskytne i určité významné řešení.

Problémy se skrytými televizními titulky jsou do jisté míry zakódovány už v nedobře formulovaném znění zákona č. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ten je zastaralý a nepřesný. Podle něj provozovatelé televizního vysílání s licencí (tedy komerční televize – Nova, Prima, Barrandov) mají opatřovat skrytými nebo otevřenými titulky alespoň 15 % pořadů, avšak tuto povinnost různými způsoby obcházejí. Zákon plní pouze veřejnoprávní Česká televize, která povinný podíl zpřístupňování, tj. 70 %, překračuje.

Zákon neuvádí, jak se ten podíl otitulkovaných pořadů má vykazovat, čehož využívají hlavně komerční televize. Například TV Barrandov otitulkovala poslední premiéru koncem roku 2015 a do přehledu tedy zahrnuje pouze reprízy několik let opakovaných pořadů, obvykle zařazované do pozdních nočních hodin.

Problémem skrytých titulků se dlouhodobě zabývá Věra Strnadová, která po nemoci v dětství zcela ohluchla. Jako předsedkyně Komise ASNEP pro skryté titulky pro osoby se sluchovým postižením se léta snaží prosadit novelu zmíněného zákona.

„Za prvé se musí vyjasnit, že potřebujeme skryté titulky, které jsou pro nás kompenzační pomůckou, a ne titulky otevřené, překladové. A že opatřování pořadů titulky znamená vyrobit titulky k novému pořadu. Rozhodně by se už nemělo zůstávat u nějakých 15 %, jak to bylo stanoveno kdysi v roce 2001. Každý rok by se mělo povinné procento zvyšovat o 20 procentních bodů až do výše 100 procent. A až toho bude dosaženo, nebudou už neslyšící diváci ani potřebovat označování titulkovaných pořadů v přehledu televizních programů. Prostě si pustí televizi – a všude budou titulky… Tak jako je tomu ve většině vyspělých zemích,“ shrnuje hlavní požadavky.

Aby toho nebylo málo, poslední měsíce přinesly divákům se sluchovým postižením další komplikace. V souvislosti s postupným vypínáním pozemního digitálního vysílání sítí typu DVB-T a přechodem na standard DVB-T2 některé programy zůstanou se zachovanými teletextovými skrytými titulky 888 a některé ve formě DVB titulků. Kromě toho ne všechny set-top boxy, které jsou někteří diváci nuceni pořídit si, aby mohli nadále sledovat televizi, umožňují správné zobrazení skrytých titulků. Výrobci set top boxů se soustředili na kvalitní přenos obrazu a zvuku, nikoliv však skrytých titulků.

„Na facebooku kvůli tomu vznikla velmi početná skupina sluchově postižených diváků, ve které si vyměňujeme zkušenosti, kdy a kde jsou funkční skryté titulky,“ říká Martin Novák, ředitel České unie neslyšících. „Na konferenci INSPO připravuji přednášku, která by měla účastníkům pomoci zorientovat se v současné nepřehledné situaci.“


Zatímco tvorba skrytých titulků u televizních pořadů je legislativně podchycena a alespoň Česká televize si v tomto směru vede poměrně dobře, provozovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nemají povinnost opatřovat pořady skrytými titulky a záleží jen na jejich dobré vůli. Pro informace publikované na internetu je charakteristické, že stále častěji mívají podobu videí nebo podcastů. A jen velmi výjimečně jsou některá videa opatřena titulky nebo podcasty doplněny přepisem.

Velkým průlomem by se mohla stát aplikace Beey, kterou na konferenci INSPO představí společnost Newton Technologies. Ta díky kvalitnímu automatickému rozpoznávání spontánní hovorové řeči i v akusticky horším prostředí dokáže nabídnout pro všechny uživatele generování titulků a jejich propojení s videem ve webovém prohlížeči.

Jubilejní 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha. Přihlásit se na ni lze na www.inspo.cz/registrace, program konference i přehled potvrzených vystavovatelů je uveden na www.inspo.cz/inspo-2020.

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci pořádá BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.
Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.