Konference INSPO udává technologické trendy, pomáhá bořit komunikační bariéru pro lidi se sluchovým postižením

  • 22. 01. 2019
Konference INSPO udává technologické trendy, pomáhá bořit komunikační bariéru pro lidi se sluchovým postižením

Praha, 22. ledna 2019 - Bezbariérové vstupy na veřejné akce jsou dnes již téměř standardem. Na lidi s jinými speciálními potřebami organizátoři ale často zapomínají. Konference INSPO jde v tomto již několik let příkladem.
 

Pro účastníky se sluchovým postižením je zajištěno nejen tlumočení do znakového jazyka, ale také simultánní přepis přednášek. Nebývalo to vždy. Zpočátku byla konference přístupná jen pro neslyšící, kteří používají znakový jazyk, simultánní přepis tehdy jako služba neexistoval. Poprvé zde byl zkušebně použit na podnět jednoho z účastníků v roce 2008. Konference se tak mohli zúčastnit i ohluchlí a nedoslýchaví zájemci. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že šlo o první z řady kroků, které díky výrazné podpoře Nadace Vodafone, jež dlouhodobě prosazuje rozvoj technologií pro lidi se speciálními potřebami, vedly ke vzniku simultánního přepisu jako oficiální sociální služby.

„Když jsme spustili registraci na INSPO 2008, ozval se pan Ladislav Kratochvíl, že by se konference moc rád zúčastnil, ale před čtyřmi lety ohluchl a znakový jazyk neumí, takže tlumočení by mu k ničemu nebylo,“ vzpomíná organizátor konference Jaroslav Winter. „Ale že u nich v pražské organizaci České unie neslyšících jim v poslední době přednášky přepisují a promítají na plátno, jestli by to nešlo zařídit i na INSPO.“

Takže se domluvil nejen přepis, ale i přednáška prezidenta České unie neslyšících Martina Nováka o tom, co pro ohluchlé a nedoslýchavé členy ČUN simultánní přepis znamená, jak probíhá a co je k němu zapotřebí. Jakmile se informace o přepisovaných přednáškách dostala na veřejnost, přihlásilo se na konferenci pětkrát více účastníků se sluchovým postižením než v předešlých letech, kdy bylo k dispozici jen tlumočení do znakového jazyka.

„Mělo to velký úspěch, hodně se o tom mluvilo a nás to podnítilo k tomu, že jsme s Věrou Strnadovou sepsali projekt „Simultánní přepis mluvené řeči“ a požádali o podporu Nadaci Vodafone. Tu náš projekt zaujal a díky jejímu grantu jsme mohli už na podzim roku 2008 začít zjišťovat a ověřovat, jaké jsou technické podmínky pro simultánní přepis, na jakých akcích je vhodné či nevhodné jej využít a jaké dovednosti musí mít přepisovatelé, aby tuto náročnou činnost zvládli,“ uvádí Martin Novák.

Nadace Vodafone později podpořila i další projekt, jehož cílem bylo vytvořit technické podmínky pro online přepis na dálku. V srpnu 2010 vzniklo Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN, které začalo poskytovat simultánní přepis jako sociální službu. Přepisovatelé ČUN do dnešních dnů přepisovali pro klienty se sluchovým postižením na více než 4000 akcích, od přednášek přes konference, besedy, exkurze až po jednání na úřadech či u soudů. 

Od roku 2008 se simultánní přepis stal samozřejmostí i na konferenci INSPO. Zpočátku ale jen v hlavním sále, rozpočet konference tehdy víc nedovoloval. Teprve když se Nadace Vodafone stala generálním partnerem INSPO, bylo možné zajišťovat přepis i tlumočení do znakového jazyka najednou ve všech třech sálech. Rozvoj této služby pak pokračuje i nadále. Na loňské konferenci získala Cenu Nadace Vodafone Rafael společnost Transkript online za aplikaci eScribe, která neslyšícím umožňuje spojit se s přepisovatelem kdykoli a kdekoli, jen prostřednictvím mobilního telefonu.

Další vylepšení přineslo Středisko Teiresiás, které se stalo technologickým partnerem INSPO. Díky jeho programu Polygraf lze přenášet přepis nejen na plátno, ale i na tablety. A to nejen přepis, slabozrací účastníci mohou sledovat na tabletech i prezentaci, na kterou na plátno nedohlédnou.

Zájemci o letošní konferenci najdou její program na www.inspo.cz/inspo-2019, kde je i odkaz na registrační formulář. Ten obsahuje také možnost požádat o zapůjčení tabletu pro sledování přepisu či prezentace.

Generálním partnerem konference INSPO 2019 je Nadace Vodafone, partnery jsou Autocont, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft a Teiresiás. Mediálními partnery jsou ČTK Protext a portál Helpnet. Konferenci pořádá BMI sdružení.