Konference INSPO 2014

  • 15. 01. 2014
Konference INSPO 2014
Čtrnáctý ročník konference pořádá BMI sdružení. Generálním partnerem je Nadace Vodafone, partnerem AutoCont CZ a odborným partnerem Teiresiás, středisko Masarykovy univertizy pro pomoc studentům se specifickými nároky. Konference se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Očekává se opět na tři sta účastníků.

Čtrnáctý ročník konference pořádá BMI sdružení. Generálním partnerem je Nadace Vodafone,  partnerem AutoCont CZ a odborným partnerem Teiresiás, středisko Masarykovy univertizy pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Konference se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Očekává se opět na tři sta účastníků.

Jednání probíhá dopoledne v plénu, odpoledne bude rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (a také na sociální podnikání) a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele.

Poprvé bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno ve všech sálech, nejen v hlavním jako v minulosti. Neslyšící účastníci tak nebudou odkázáni pouze na jednání v jednom sále. Simultánní přepis budou moci sledovat kromě plátna také na tabletech, které jim budou zapůjčeny. Tablety mohou využít také slabozrací účastníci, kteří na nich budou sledovat prezentaci promítanou na plátno.

Program konference
Kongresové centrum Praha, sobota 15. března 2014

8:30 – 10:00 prezence
10:00 – 11:30 jednání v plénu - moderuje Jaroslav Winter

Petr Peroutka, Inteligentní kompenzační pomůcky: Ovládání počítače a domácích spotřebičů ústní myší
Tomáš Zdechovský, Brain2win.cz: 21. století - století mozku 
Ondřej Zapletal, Nadace Vodafone: Rok jinak

11:30 - 11:45 přestávka
11:45 - 13:00 jednání v plénu

Tomáš Jindříšek, Dark Side: Nové trendy ve využití ICT v propagaci neziskovek
Milan Novotný, Jiří Maule, blue.point Solutions: Disway - místo pro znevýhodněné
Internet a můj handicap - vyhlášení výsledků 10. ročníku literární soutěže

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích (s 15minutovou přestávkou v cca 15:15)
 

1. sekce: Přístupnost nejen webu - moderuje Radek Pavlíček

Petr Závodský, CZ.NIC: CAPTCHA Help - ochrana před roboty bez bariér

Radek Šimko: Google Glass
Petr Svobodník, ČVUT, Michal Jelínek, SONS ČR: Blind Shell - rozhraní pro ovládání dotykových telefonů s Androidem pro zrakově postižené uživatele
Roman Kabelka, TyfloCentrum Brno, o. p.: Cesta k přístupné tvorbě obsahu webových stránek
Radek Seifert (ČVUT, ELSA), Petr Červenka (MU, Teiresiás), Adam Chvaja (Seznam.cz): Internetové mapy pro nevidomé uživatele
Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR: Governance accessibility - přístupná veřejná správa a veřejné služby

Petra Syrovátková, Alfa Human Service: Možnosti využití iPadů u klientů s handicapem v osobním i pracovním životě
 

2. sekce: Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová 

Pavel Pešat, Jednota školských informatiků: Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami

Jiří Menšík, Petit: Zpřístupnění produktů Apple těžce postiženým lidem

Lenka Bártová, Raná péče EDA: EDA Play, mobilní aplikace pro iPady pro rozvoj zrakově a motoricky postižených dětí

Dagmar Rýdlová, ADYS: Bezbariérová výuka angličtiny pro děti s dyslexií
Radka Prázdná, Jihočeská univerzita: Specifika výuky informatiky žáků se zrakovým postižením v primární edukaci
Daniela Rázková, Polovina nebe: Můj hlas - moje práce
Lucie Krupková, Seznam.cz: Jedna statečná v Seznam.cz
Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita: Pracovní stáže ve firmách pro osoby se zdravotním postižením
 

3. sekce - Technologie pro uživatele se sluchovým postižením - moderuje Renata Škopková

Marie Horáková, APPN: Zprávy pro neslyšící
Zdeněk Bumbálek, Transkript online: On-line simultánní přepis mluvené řeči
Petra Šebo, Alena Užachovová, Telefónica ČR: Hovor pro neslyšící
Lukáš Záhoř, Stream.cz, Stanislav Čihák, Newton Technologies: Automatické titulkování pořadů Stream.cz
Vratislav Zima, Quanti: Hearing Aid - sluchadlo ve vašem telefonu
Mariana Koutská, Masarykova univerzita: TABLETO, interaktivní kniha pro neslyšící děti
Andrea Hudáková, Filozofická fakulta UK: Komunikační zajištění výuky neslyšících studentů

Tamara Kováčová, FF UK: Telekonference, studentský blog a facebook při výuce neslyšících studentů

 
Registrace na konference bude zahájena v nejbližších dnech.