KONFERENCE „FOR EMPLOYERS“

  • 19. 02. 2016
KONFERENCE „FOR EMPLOYERS“
V úterý 16. 2. se v Teplicích konala konference pro zaměstnavatele s názvem „FOR EMPLOYERS.“ Akci uspořádal spolek VIVAjump v rámci projektu MÁMY s ručením omezeným podpořeným grantem Mluvme spolu od společnosti T-Mobile. Partnery konference byl Úřad práce Teplice, ŽENY sro (regionální Pracovna Teplice) a hnutí MINERVA 21.

Tisková zpráva
KONFERENCE „FOR EMPLOYERS“
18. 2. 2016, Teplice

V úterý 16. 2. se v Teplicích konala konference pro zaměstnavatele s názvem „FOR EMPLOYERS.“  Akci uspořádal spolek VIVAjump v rámci projektu MÁMY s ručením omezeným podpořeným grantem Mluvme spolu od společnosti T-Mobile. Partnery konference byl Úřad práce Teplice, ŽENY sro (regionální Pracovna Teplice) a hnutí MINERVA 21.

Konference se účastnilo cca 30 zaměstnavatelů z regionu a ve 3 blocích se představili zajímaví hosté. V prvním bloku představila ředitelka Úřadu práce v Teplicích paní Ing. Martina Bečvářová nové projekty na podporu zaměstnanosti, mimo jiné i projekt na podporu pečujících o děti do 15 let. V dalším bloku představila Mgr. Petra Dolejšová projekt „JUMP for help“, který je postaven přímo na cílovou skupinu maminek pečujících o děti do 15 let. Ve třetím bloku vystoupila odbornice na personalistiku a zakladatelka hnutí Minerva 21 paní Rostya Gordon Smith, která si jako téma své přednášky zvolila „Rozdíly v odměňování, příležitosti a překážky.“ Závěrem celé konference proběhla diskuze na téma zaměstnávání maminek malých dětí.

Za vznikem projektu MÁMY s ručením omezeným stojí dvojice Lenka Bukačová a Lucie Kittlová:
„Náš projekt postoupil v rámci grantové výzvy Mluvme spolu Fondu T-Mobile ze 106 projektů mezi 9 podpořených. Jeho cílem je podpora samoživitelek – nejen formou pomoci s hlídáním dětí při různých vzdělávacích aktivitách, ale nabízíme i kurzy, které mohou účastnicím projektu pomoci získat lepší zaměstnání. Konference měla otevřít otázku zaměstnávání rodičů (zejména maminek) malých dětí, kterým často předsudky či neochota nastavení alternativního pracovního úvazku stíží získání práce.“

Na konferenci byly připraveny také „noviny“, kde si zaměstnavatelé mohli přečíst články např. o vzdělávání zaměstnanců, firemních školkách nebo alternativních pracovních úvazcích. Bylo zde také vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 96 respondentů s dětmi do 15 let, na téma „jak sladit pracovní a rodinný život“. Zde rodiče uváděli možnosti, které by jim zaměstnání a péči o děti usnadnili popř. co navíc by byli ochotní zaměstnavateli nabídnout.

Kontakt pro média
Lenka Bukačová
+420 606 564 821
lenkab@vivajump.cz