KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL 150 000 KORUN NA CHARITU

  • 23. 04. 2015
KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL  150 000 KORUN NA CHARITU
150 000 korun pomůže obětem domácího násilí. V úterý 21. dubna večer se v Pražské křižovatce, kostele sv. Anny, uskutečnil jedinečný benefiční koncert Lucie Bílé pro centrum ACORUS, které již 17 let pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Na programu byl recitál Lucie Bílé s písněmi z muzikálů. Na klavír doprovázel Petr Malásek, večerem provázel Zbigniew Czendlik. Na úvod vystoupila dvacítka dětí z pevěckého sboru The International Choir of Prague.

Tisková zpráva

KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL 150 000 KORUN NA CHARITU


150 000 korun pomůže obětem domácího násilí. V úterý 21. dubna večer se v Pražské křižovatce, kostele sv. Anny, uskutečnil jedinečný benefiční koncert Lucie Bílé pro centrum ACORUS, které již 17 let pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Na programu byl recitál Lucie Bílé s písněmi z muzikálů. Na klavír doprovázel Petr Malásek, večerem provázel Zbigniew Czendlik. Na úvod vystoupila dvacítka dětí z pevěckého sboru The International Choir of Prague.
Hlavním cílem koncertu bylo nejen vystoupení přední hvězdy české hudební scény, ale především charita. Výtěžek z prodeje vstupenek ve výši 150 860,- Kč, použije centrum ACORUS na provoz azylového domu pro matky s dětmi a ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím, která se nachází v Dělnické ulici v Praze 7.
„Vůbec si nedokážu něco takového, jako je domácí násilí, představit. Proti tomu jsou obyčejné denní problémy, které řeší každý z nás, malicherné,“ komentovala Lucie Bílá na podiu a uzavřela: „Jsem ráda, že můžu svým zpěvem pomoci a podpořit dobrou věc." K tomu dodává Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS: "Věříme, že se nám touto úspěšnou akcí podařilo založit novou tradici jarních koncertů pro ACORUS."
Na úvod koncertu předala prezidentka Nadace Naše dítě, paní Zuzana Baudyšová, zástupkyni centra ACORUS symbolický šek v hodnotě 400 000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na odbornou práci s dětmi, především v nově budovaném centru LOCIKA, pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum LOCIKA zahájí činnost na konci května tohoto roku. Jedná se o nový projekt ACORUSu, v němž se bude inovativně pracovat s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Cílem je chránit zájem dítěte, poskytovat komplexní a citlivou odbornou pomoc a v konečném důsledku přispět ke snížení výskytu domácího násilí.
Velké poděkování patří všem dárcům a partnerům, bez jejichž přispění by se tento jedinečný koncert ve skvělé atmosféře nemohl uskutečnit - hlavnímu partnerovi -  firmě sAUTOLEASING, mediálním partnerům - časopisu Moje psychologie a online magazínu iluxury life, Nadaci VIZE 97, firmám Petrof, LaGastronomia a Prosekárna.

 

ACORUS, o.s.

www.acorus.cz

e-mail: iveta.wollerova@acorus.cz

mobil:734 557 634

kontaktní osoba: Ing. Iveta Wollerová