KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL 150 000 KORUN NA CHARITU

KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL  150 000 KORUN NA CHARITU

Tisková zpráva

KONCERT LUCIE BÍLÉ PŘINESL 150 000 KORUN NA CHARITU


150 000 korun pomůže obětem domácího násilí. V úterý 21. dubna večer se v Pražské křižovatce, kostele sv. Anny, uskutečnil jedinečný benefiční koncert Lucie Bílé pro centrum ACORUS, které již 17 let pomáhá osobám ohroženým domácím násilím. Na programu byl recitál Lucie Bílé s písněmi z muzikálů. Na klavír doprovázel Petr Malásek, večerem provázel Zbigniew Czendlik. Na úvod vystoupila dvacítka dětí z pevěckého sboru The International Choir of Prague.
Hlavním cílem koncertu bylo nejen vystoupení přední hvězdy české hudební scény, ale především charita. Výtěžek z prodeje vstupenek ve výši 150 860,- Kč, použije centrum ACORUS na provoz azylového domu pro matky s dětmi a ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím, která se nachází v Dělnické ulici v Praze 7.
„Vůbec si nedokážu něco takového, jako je domácí násilí, představit. Proti tomu jsou obyčejné denní problémy, které řeší každý z nás, malicherné,“ komentovala Lucie Bílá na podiu a uzavřela: „Jsem ráda, že můžu svým zpěvem pomoci a podpořit dobrou věc." K tomu dodává Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS: "Věříme, že se nám touto úspěšnou akcí podařilo založit novou tradici jarních koncertů pro ACORUS."
Na úvod koncertu předala prezidentka Nadace Naše dítě, paní Zuzana Baudyšová, zástupkyni centra ACORUS symbolický šek v hodnotě 400 000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na odbornou práci s dětmi, především v nově budovaném centru LOCIKA, pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum LOCIKA zahájí činnost na konci května tohoto roku. Jedná se o nový projekt ACORUSu, v němž se bude inovativně pracovat s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Cílem je chránit zájem dítěte, poskytovat komplexní a citlivou odbornou pomoc a v konečném důsledku přispět ke snížení výskytu domácího násilí.
Velké poděkování patří všem dárcům a partnerům, bez jejichž přispění by se tento jedinečný koncert ve skvělé atmosféře nemohl uskutečnit - hlavnímu partnerovi -  firmě sAUTOLEASING, mediálním partnerům - časopisu Moje psychologie a online magazínu iluxury life, Nadaci VIZE 97, firmám Petrof, LaGastronomia a Prosekárna.

 

ACORUS, o.s.

www.acorus.cz

e-mail: iveta.wollerova@acorus.cz

mobil:734 557 634

kontaktní osoba: Ing. Iveta Wollerová