Komunitní centrum Motýlek

  • 25. 02. 2013
V roce 1999 se potkaly dvě maminky na mateřské dovolené – Hana Urbanová a Zuzana Jelenová. Navštěvovaly tehdy se svými dětmi mateřské centrum, kde se potkávaly i s hendikepovanými dětmi. A protože to jsou maminky aktivní, rozhodly se, že pro děti udělají i něco víc...

 

V roce 1999 se potkaly dvě maminky na mateřské dovolené – Hana Urbanová a Zuzana Jelenová. Navštěvovaly tehdy se svými dětmi mateřské centrum, kde se potkávaly i s hendikepovanými dětmi. A protože to jsou maminky aktivní, rozhodly se, že pro děti udělají i něco víc a založily vlastní neziskovou organizaci, do jejíhož programu zařadily i speciální program pro hendikepované děti, které potřebují speciální péči. A tak vznikl Motýlek.
 
Komunitní centrum Motýlek na Černém Mostě v současné době provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež, mateřské centrum a centrum denních služeb pro hendikepované děti, děti s tělesným, kombinovaným a hlavně mentálním postižením, a to od lehké až po středně těžkou mentální retardaci.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám, kterým se snaží být nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si rodiče mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky.  V centru denních služeb mohou hendikepované děti trávit čas s ostatními dětmi. Mají příležitost rozvíjet zájmy a  dovednosti podle jejich potřeb, začlenit se do  společnosti a  žít stejně jako jejich vrstevníci. K rozvoji schopností dětí centrum provozuje řadu aktivit – canisterapii, muzikoterapii, keramickou dílnu, sportovní klub, plavání, logopedii, arteterapii a další.
Děti si nevybírají, do jakých rodin se narodí. A tak se mnohdy ne vlastní vinou dostávají do situace, kdy jejich rodiče třeba nemají práci a nemohou jim tedy obstarat hračky, zajistit volnočasové aktivity a děti tak vyrůstají na ulici. Pro takové děti je tu nízkoprahový klub Pacifik s řadou zájmových aktivit. Návštěvníci klubu si program volí sami - v klubu si mohou půjčit různé stolní hry, šipky, fotbálek, karty, mohou poslouchat hudbu, číst časopisy a knížky, kreslit… Mohou ale navštívit i zájmové kluby – filmový, diskuzní, výtvarný, vaření atd. Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a mládeži od 6 do 22 let z  pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, kteří svůj volný čas tráví převážně venku na ulici, v partách, jinak neorganizovaně nebo se dostávají do  konfliktu se společností. Pracovníci s návštěvníky klubu navazují kontakt, poskytují jim podporu, informace, odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací, se kterými si neumí poradit, nabízejí příležitosti pro alternativní trávení volného času a pomáhají předcházet rizikům spojených s jejich životním stylem.
Mateřské centrum Motýlek podporuje rodiče s dětmi raného a  předškolního věku, a to nejen ze sídliště Černý Most a Prahy 14. Návštěvníci zde mohou navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi i dalším pečujícím osobám (např. prarodičům s dětmi) do doby jejich nástupu do školy. V mateřském centru jsou vítány i rodiny s dětmi se zdravotním handicapem, stejně jako rodiče s dětmi jiných národností. K dispozici je herna a zahrada, školička, půjčovna pomůcek pro děti, keramická dílna, poradenství,…
Do komunitního centra Motýlek se můžete podívat prostřednictvím krátkého videa: youtu.be/H3k5LwOownk 

www.motylek.org/