Knižní novinky

  • 18. 10. 2018
Knižní novinky

Něco pro milovníky matematiky, příběhů z psychoterapie i odborně o logopedii s Portálem.

Yalom, Irvin D.
Stávám se sám sebou
Vzpomínky terapeuta
Překlad: Bartošková, Linda
Známý psychiatr a romanopisec Irvin D. Yalom ve svých pamětech odkrývá celý svůj život. Představuje v ní své úspěchy, ale i jistá selhání, více než šedesátiletý vztah s milovanou Marylin, rodinný život i přátele nejen z řad slavných osobností psychiatrie. Dává též nahlédnout do pozadí vzniku svých beletristických knih.
Irvin D. Yalom je emeritním profesorem psychiatrie na Stanfordově univerzitě. V Portále vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Existenciální psychoterapie, Když Nietzsche plakal, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Každý den o trochu blíž, Léčba Schopenhauerem, Problém Spinoza a Hovory k sobě. V časopise Psychologie dnes vyšla jeho povídka Volám policii.
Tato kniha byla zařazena do Velkého knižního čtvrtku.
váz., 336 str., 449 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Hovory k sobě, Láska a její kat, Problém Spinoza

Neubauer, Karel a kol.
Kompendium klinické logopedie
Diagnostika a terapie poruch komunikace
Kolektivní monografie přibližuje současné poznatky související s diagnostikou, terapií a preventivním působením v oblasti zdravotnické péče o osoby s poruchami komunikace. Rozsáhlý autorský tým prezentuje současné pojetí klinické logopedie, foniatrie, fonetiky, psychologie, neuropsychologie a speciální pedagogiky a aplikace postupů augmentativní a alternativní komunikace.
Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., je přední odborník v oblasti logopedické péče o děti i dospělé. Dlouhodobě vede pracoviště klinické logopedie v České Lípě a podílí se na realizaci programu specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha). V současnosti je koordinátorem odborné komise Asociace klinických logopedů ČR a přednáší na univerzitách v Ružomberku a Hradci Králové.
váz., 768 str., 999 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých, Když naše dítě nemluví plynule, Myslet nahlas - mluvit nahlas

Dambeck, Holger
Přijdou tři logici do baru...
100 nejhezčích logických a matematických hádanek
Překlad: Chejnovská, Anna
Lidé, kteří přemýšlejí přísně logicky, někdy říkají legrační věci. Jak je údaj o tom, že můj nejstarší syn má psa, herní konzolu nebo světle hnědé vlasy, důležitý pro určení jeho věku? A co tři logici, kteří v baru nevědí, jestli si všichni chtějí objednat pivo – dostanou, co chtějí?
V této knize autor představuje svůj osobní výbor nejhezčích logických a matematických hádanek z různých knih a internetových stránek v řadě jazyků. Některé z nich se navíc osvědčily jako „hádanka týdne“ na webu Spiegel Online. Autor zde vyjadřuje své přesvědčení o nutnosti vyhnout se těžkopádnému počítání ve prospěch kreativně-elegantního způsobu řešení. Po úvodu, v němž popisuje základní principy řešení matematických úloh, překládá 100 zadání – klasické úkoly, hádanky vyžadující tvořivost, geometrická zadání, početní hlavolamy, problémy zahrnující kombinatoriku a pravděpodobnost, úlohy pojednávající o cestování a nakonec i soubor obzvláště složitých záhad.
brož., 176 str., 249 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Jakou barvu má medvěd?, Jak se jmenuje tahle knížka?, Trénujeme logické myšlení