Knižní novinky

  • 06. 10. 2021
Knižní novinky

Jak se zbavit viny? Co to znamená být Kristovým učedníkem? Jak zklidnit svou mysl? Jak zahájit rozhovor? Odpovědi najdete v knihách nakladatelství Portál.

Sand, Ilse
Podívejte se na sebe laskavě
Jak se osvobodit od přehnané viny
Překlad: Kliková, Markéta
Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem, naší zodpovědnosti, ať už v jakékoli oblasti. Tato kniha se primárně zaměřuje na zodpovědnost ve vztazích, v nichž jsme na sebe někdy přísní až příliš. Když si uvědomíme, že máme na své svědomí nereálné nebo přehnané požadavky, můžeme získat spoustu energie, kterou lze využít v jiných oblastech života. Tato publikace vám ukáže, jak to provést: jak změnit příliš přísné principy vlastního života, jak se zbavit viny, jež náleží druhým, jak se spřátelit s vlastním strachem. Na konci každé kapitoly se nacházejí cvičení pro práci s vlastním svědomím, shrnutí a na konci knihy i test, který měří váš sklon si něco vyčítat.
brož., 112 str., 235 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy

Schönborn, Christoph
Být učedníky
Ježíšova škola života
Překlad: Jančařík, Zdeněk
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubené křesťanské víry. Co to znamená být Kristovým učedníkem? Je učedník něco víc než „běžný“ věřící? Jsou evangelijní nároky závazné pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu vyvolených? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit do vztahu s Ježíšem a do jeho pomyslné školy, která prostupuje celým životem. Takové následování Krista nevede k pocitu výlučnosti, ale k hlubšímu prožívání toho, co on sám nabízí a k čemu nás zve. Moudrá, laskavá a přitom pronikavá kniha povzbudí všechny, kteří chtějí vzít svou víru vážně a chtějí ji opřít o skutečnou skálu evangelia.
brož., 136 str., 265 Kč
Ukázka z knihy

Orzech, Catherine Polan; Moorcroft, William H.
Zatočte s nespavostí
S pomocí mindfulness
Překlad: Bartošková, Linda
Zkuste přerušit cyklus úzkostného přemýšlení, které vás zaměstnává celou noc. Tento průvodce vám ukáže, jak zklidnit svou mysl, uvolnit své tělo, zbavit se napětí a vyspat se tak, jak potřebujete. Spánek je základní životní potřeba. Zatímco spíme, naše tělo získává novou energii, opravuje poškozené oblasti a zálohuje naše vzpomínky. Když nespíme dostatečně, jsme unavení, máme horší náladu a mnohem pravděpodobněji se cítíme depresivně. Ačkoli existuje myriáda možností, jak se naučit dobře spát, přesto mnoho lidí trápí nespavost.
V tomto průvodci vám zkušení kognitivně-behaviorální terapeuti nabídnou cestu založenou na mindfulness neboli všímavosti spolu s přijetím vlastních emocí. S nespavostí nebudete bojovat, spíše ji budete postupně rozpouštět, až se nakonec dosyta vyspíte.
brož., 224 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Mindfulness pro každý den , Jak se uklidnit bez jídla , Vykročte z úzkosti

Dlabal, Martin
Komunikace v pomáhajících profesích
Kniha vás směřovat bude k vedení rozhovoru, který je z pohledu druhého účastníka příjemný. Postupně si projdete rozhovorem krok za krokem a seznámíte se s komunikačními dovednostmi, které vám usnadní porozumět druhému a nabídnout mu vaše sdělení přijatelným způsobem. V první části kniha nabízí možnosti, jak zahájit rozhovor a nezkazit ho dříve, než začne. V druhé části se zaměřuje na takové reakce na sdělení druhého, aby mohl své téma dokončit podle svých představ. V závěru se seznámíte s postupy, jak sdělovat informace, názory a rady, aby byly pro druhého přijatelné. Kniha je určená především pro odborníky v pomáhajících profesích.
brož., 136 str., 269 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Sociální dovednosti v praxi , Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků , Doprovázení v pomáhajících profesích