Knižní novinky

  • 13. 05. 2021
Knižní novinky

Opět přicházíme s nabídkou knih z nakladatelství Portál.

Čermák, Ivo; Šikl, Radovan (eds.)
Příběh československé psychologie I.
Rozhovory s osobnostmi oboru
Unikátní projekt si dal za cíl vyzpovídat formou rozhovorů významné osobnosti české psychologie, které tento obor od poloviny 20. století etablovaly, a získané informace zasadit do širšího oborového rámce. Mnohdy fascinující životní příběhy nestorů české psychologie, vzpomínky na jejich učitele, nelehkou situaci oboru v době ideového dozoru, ale i svědectví o obrovském elánu a nasazení pro věc, hledání nových cest a reflexe celého vývoje české psychologie – o tom všem poutavým způsobem vyprávějí např. Ferdinand Knobloch, Ivo Pondělíček, Jaro Křivohlavý, Pavel Říčan, Vladimír Smékal, Ivo Plaňava, Stanislav Kratochvíl aj. Rozhovory jsou doplněny medailony autorů, krátkými studiemi o jejich působení a díle a obrazovým materiálem.
váz., 448 str., 649 Kč
Ukázka z knihy

Zimbardo, Philip; Harwig, Daniel
Philip Zimbardo - Paměti psychologa
Rozhovor s Danielem Harwigem
Překlad: Bartošková, Linda
V rámci Stanford Historical Society Oral History vznikly v roce 2017 nahrávky rozhovorů s předním současným psychologem Philipem Zimbardem. V nich vzpomíná na své drsné dětství, svou touhu studovat, která ho dostala z těchto poměrů až na vysokou školu, začátky psychologické praxe v laboratoři se zvířaty, přátelství se Stanley Milgramem. Velkou část věnuje vzpomínkám na atmosféru na univerzitě v 60. a 70. letech a na okolnosti, průběh a důsledky svého světoznámého Stanfordského experimentu. Dále se ale věnuje i následujícím projektům (zkoumání stydlivosti), svému angažmá ve zkoumání vězeňských systémů, aféře kolem věznice Abú Ghrajb, své přednáškové činnosti po celém světě. Kniha přináší nejen unikátní, živě líčené, a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové psychologie, ale podává i široký vhled do dějin celého oboru ve 20 století.
váz., 280 str., 399 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Poslušnost vůči autoritě , Stávám se sám sebou , Psychologie davu

Bucher, Anton A.
Psychologie štěstí
Překlad: Ryšavý, Ivan
Jedna z nejobsáhlejších a nejobsažnějších odborných publikací na téma štěstí, které kdy byly vydány, se systematicky zabývá různými aspekty štěstí. Hledá tak odpovědi na otázky jako: Co je štěstí? Co nás dělá šťastnými? K čemu štěstí vede? Dá se štěstí zvýšit? Věnuje se různým pojetím štěstí, způsobům, jak štěstí měřit, faktorům štěstí (proměnným biologickým, genetickým, osobnostním, sociodemografickým – jako je pohlaví, věk, příjem či národnost –, v podobě aktivity a vztahů, v podobě náboženství a spirituality), efektům štěstí (např. na zdraví, kognitivní schopnosti, morální jednání) i strategiím zvyšování štěstí (v běžném životě i v terapii a poradenství). Kniha nenabízí rady, ale podává přehled snad všech dostupných výzkumů a poznatků týkajících se štěstí, je oceňována pro svou srozumitelnost a přehlednost.
váz., 384 str., 599 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda , Mozek, duše a tělo , Klinická psychologie

Levy, Alexander
Sbohem, mami, sbohem, tati
Jak se vyrovnat se smrtí rodičů
Překlad: Klimentová, Eva
Úmrtí rodičů má na jejich dospělé osiřelé děti často zvláštní vliv. Bývají to nečekané změny nálad, životních postojů a vztahů k blízkým osobám. Autor, newyorský psychiatr, uvažuje nad tím, jak nepřenosná je to zkušenost, jaké jsou aspekty truchlení spojeného s úmrtím rodičů, o vlivu úmrtí rodiče na osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči přetrvává i po jeho smrti, o mnohdy zásadních změnách vztahu k ostatním lidem i naší role v rodině poté, co se vymaníme ze vztahového vzorce určovaného rodiči, o souvislostech vztahu k rodičům a vztahu k božství, jaká rizika jsou spojena s vytěsněním smutku, které techniky lze účinně využít při práci s truchlením a konečně jaké poučení si můžeme z úmrtí rodičů vzít.
Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem truchlení. Text je doplněn několika autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
brož., 200 str., 335 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Léčivý rodokmen , Poslušnost vůči autoritě , Psychologie davu