Knižní novinky

  • 12. 10. 2020
Knižní novinky

Nové knihy z nakladatelství Portál.

Tung, Debbie
Když se introvertka vdá
Překlad: Těthalová, Marie
Naše známá introvertka se vdala. Jak se jí daří zvládat soužití s blízkým člověkem? Co když je ten blízký až moc blízko? Pokračování komiksových memoárů Debbie Tung odhaluje, jak se introverti dokážou popasovat s tím, že do jejich bubliny vstoupí někdo druhý, ačkoli si ho sami vybrali a mají ho moc rádi.
Deborah „Debbie“ Tung je ilustrátorkou a tvůrkyní komiksů. Její komiksy vycházejí z každodenního života a z její lásky k čaji a knihám. Se svým mužem žije v Birminghamu. V Portále vyšel její úspěšný komiks Introvertka v hlučném světě.
váz., 160 str., 319 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také:
Introvertka v hlučném světě , Stínka , Zbláznění

Stočesová, Veronika; Čáp, David
Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí
Zvládání vzteku, agrese a násilných projevů
Programy v knize nejsou vhodné jen pro původce násilí v partnerských vztazích, ale také pro osoby, které se dopouštějí násilí na pracovišti, v dopravě, při výchově dětí či mají potíže se zvládáním vzteku a agresivních tendencí. Jsou doplněny kazuistikami a terapeutickými technikami.
Mgr. Veronika Stočesová (rozená Kubešková) vystudovala jednooborovou psychologii. Pracuje v oblasti školní psychologie a spolupracuje s Ligou otevřených mužů a Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.
PhDr. David Čáp, Ph.D., vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii. Spolupracuje s Ligou otevřených mužů, vede výcviky pro odborníky v metodě Zvládání vzteku, přednáší na katedře psychologie FF UK a poskytuje psychoterapii v soukromé praxi.
brož., 200 str., 399 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také:
Motivační rozhovory v praxi , Zázrak tří květin , Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Hošková, Michaela
Matěj maluje mapy
Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní se stalo malování dopravních map. Otevřeně a s nadhledem budeme projíždět labyrintem životních drah, které kvůli autismu představují vždy spíše nečekané obtíže, a vyhlížet prozatím poslední zastávku, jíž bude přijetí nebo nepřijetí Matěje na střední uměleckou školu. Graficky výraznou knihu ilustrují Matějovy autorské mapy.
Michaela Hošková přerušila kvůli péči o těžce postiženého syna kariéru v módním a mediálním průmyslu. Založila s manželem mj. společnosti Maappi, která nabízí produkty spojené s Matějovými mapami a výtěžek využívá pro charitativní účely.
Kniha Matěj maluje mapy byla zařazena do Velkého knižního čtvrtku.
Pro recenzní výtisky si pište na adresu: 
petra.frindova@kosmas.cz.
brož., 208 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: 
Síla nevysloveného Královna chaosu

Slabá, Hana
Montessori školka
Jak to v ní chodí?
Montessori pedagogika se stále více šíří i mezi rodiče. Cílem knihy je ukázat, jak vypadá autentická montessori školka, a odpovědět rodičům na otázky. Např. proč nejsou na nástěnkách sněhuláci, proč je ve školce pracovní ticho, proč se ráno všichni nescházejí na společném kruhu, proč se zde nečtou pohádky nebo jak je to s kreativitou? Rodiče se tak stanou vědomými a poučenými partnery pedagogů.
Mgr. Hana Slabá je lingvistka, lektorka a pedagožka se zkušeností s prací s dětmi od 1,5 roku po dospělé. Učila na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala mezinárodní diplomový kurz pro učitele dětí ve věku 3-6 let u Association Montessori International (AMI). Jako hlavní pedagog vedla montessori mateřskou školu, kde později pracovala jako zástupkyně ředitelky. Má zkušenosti ze zahraničních škol v Německu, Nizozemí, Británii, Francii a z mnoha v Čechách. Pracuje jako montessori metodička a odborná asistentka mezinárodních výcviků v Montessori Institutu Praha. Má tři děti, které vede v duchu montessori principů.
brož., 208 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: 
Absorbující mysl Objevování dítěte Další dítě v rodině