Knižní novinky

  • 02. 10. 2020
Knižní novinky

Informace o nových knihách z nakladatelství Portál.

Fromm, Erich
Mít, nebo být?
Překlad: Lusk, Jan
Fromm zde popisuje dva základní způsoby života: zatímco „mít“ se zabývá získáváním a soutěží, „být“ se zaměřuje na vnitřní spokojenost a harmonii. Naše společnost si cení vlastnictví (majetku, statusu, úspěchu, požitků…), avšak rostoucí ekologické problémy nás nutí ke změně priorit a novému zaměření na sounáležitost se světem, rozvoj tvořivosti, osobní zodpovědnost a svědomí.
Erich Fromm (1900–1980) byl původem německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturní psychoanalýzou. Frankfurtská škola představovala západní neomarxistické filozofické hnutí, jež kritizovalo některé aspekty kapitalistické společnosti. Kulturní psychoanalýza vycházela z Freuda, ale oproti jeho učení zdůrazňovala sociokulturní vlivy ve vývoji člověka. Fromm jakožto Žid v roce 1933 emigroval do Spojených států. Konec života strávil ve Švýcarsku. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. Strach ze svobody (Portál, 2015), Umění milovat (Portál, 2016), Anatomie lidské destruktivity (Portál, 2019).
brož., 232 str., 329 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Anatomie lidské destruktivity , Umění být , Umění naslouchat

Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav a kol.
Učitelské vyhoření
Proč vzniká a jak se proti němu bránit
Cílem knihy je, aby učitelé získali dobré povědomí o rizicích, které souvisejí s profesní náročností, zorientovali se v pojmech „stres“ a „vyhoření“ a dokázali u sebe vnímat jejich projevy, porozuměli příčinám stresu a vyhoření. Díky konkrétním technikám si mohou čtenáři vyzkoušet, že je možné snížit nebezpečí vzniku vyhoření. Kniha využívá výsledků největšího výzkumu vyhoření mezi českými vyučujícími, který byl realizován v letech 2017–2018.
Autorský tým ve složení doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., PhDr. Anna Páchová a Ph.D. a PhDr. Veronika Francová, Ph.D., pracuje na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 se systematicky věnuje výzkumu učitelského vyhoření.
brož., 246 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Jak na žáky , Komunikace ve školní třídě , Psychologie ve školní praxi