Knižní novinky

  • 25. 06. 2020
Knižní novinky

Přinášíme informace o novinkách z nakladatelství Portál.

Timuľák, Ladislav
Transformace emoční bolesti v psychoterapii
Terapie zaměřená na emoce
Překlad: Kopicová, Miroslava
Kniha představuje teorii lidského utrpení a model terapie, který toto utrpení léčí. Model utrpení staví na předpokladu, že zakoušená emoční bolest je reakcí na zranění, které brání či narušuje naplnění základních lidských potřeb lásky, bezpečí a uznání.
Ladislav Timuľák je slovenský psychoterapeut, působí na Trinity College v Dublinu, kde také provozuje soukromou praxi.
brož., 288 str., 449 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Co nás nezabije... , Držme se pevně , Návrat domů

Darwin, Charles
Výraz emocí u člověka a u zvířat
Překlad: Král, Josef; Příhoda, Václav
Kniha představuje Darwinův hlavní příspěvek k dějinám psychologie 19. století a zároveň čtenářsky přístupný úvod do jeho pojetí evoluce. Darwin spojuje mentální stavy s koordinací pohybů; rozdíl mezi lidmi a zvířaty mnohdy spočívá v tom, že u lidí se jedná o symbolické náznaky, které byly u jejich zvířecích předků míněny doslova (například pohrdání a hnus jsou spojeny s pohyby, jejichž původním cílem bylo vyhnout se odpornému zápachu).
Charles Darwin (1809–1882) byl slavný britský přírodovědec, geolog a botanik, zakladatel evoluční biologie. Prohlásil, že všechny druhy organismů se postupně vyvinuly ze společných předků, a představil vědeckou teorii, podle níž je tato evoluce výsledkem přírodního výběru, při kterém se uplatňuje zápas o přežití každého jednotlivce i druhu. Mezi jeho nejslavnější knihy dále patří O vzniku druhů přírodním výběrem (1859) a O původu člověka (1871).
brož., 352 str., 499 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Takzvané zlo , Anatomie lidské destruktivity , Psychologie myšlení a řeči

Bauman, Zygmunt
Tekutá modernita
Překlad: Drozd, Lubomír
Tekutou modernitu podle Baumana charakterizuje individualismus, narůstající pocit nejistoty a privatizace ambivalence. Typickým rysem tekuté modernity je nomádství, člověk proplouvající světem jako turista, měnící místa, zaměstnání, partnery, hodnoty, politickou a sexuální orientaci, aniž by se podílel na sítích vztahů a zodpovědností. Ty jsou nahrazeny zcela individuální volbou.
Zygmunt Bauman (1925–2017) byl polsko-britský sociolog a filozof, jeden z nejvýznamnějších teoretiků společenských věd. Zabýval se otázkami modernity, holokaustu, postmoderního konzumerismu apod.
brož., 296 str., 499 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Mysl, já a společnost , Veřejné mínění , Všichni hrajeme divadlo