Knižní novinky

  • 11. 06. 2020
Knižní novinky

Přinášíme informace o knižních novinkách z nakladatelství Portál.

Zack, Devora
Jak navazovat kontakty
i když nemáte rádi networking
Překlad: Fafejta, Ondřej
Potřebujete navázat více pracovních kontaktů, ale máte rádi samotu nebo si rádi věci dopředu dobře rozmýšlíte? Devora Zack pro vás připravila rádce, který vám umožní využít právě vašich preferencí a předností, abyste se seznámili s druhými lidmi. Ve své knize rozkrývá, čeho všeho se týká a netýká introverze a extroverze, a umožní vám zjistit, k jakému z těchto pólů inklinujete.
Devora Zack se označuje za introverta a nepřítele klasického networkingu, nicméně má dlouholeté zkušenosti jako konzultantka manažerů a řečnice v oboru rozvoje vůdčích schopností. Její knihy byly přeloženy do 12 jazyků. Česky vyšla její kniha Singletasking.
brož., 208 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Stres v práci a v životě , Jak na pasivní agresi , Cena lásky

Yalom, Irvin D.
Existenciální psychoterapie
Hlavními pilíři této odborné knihy jsou čtyři velká témata lidského života: smrt, svoboda, existenciální izolace (osamělost) a nepřítomnost, ztráta smyslu. Autor ukazuje jejich význam a to, jaké konflikty vznikají, když je s nimi člověk konfrontován. Znalost této problematiky může posloužit při péči o lidi, jejichž utrpení souvisí právě s těmito pilíři jejich existence.
Irvin D. Yalom je emeritní profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě. V Portále vyšla řada jeho románů z psychologickou tematikou, např. Lži na pohovce, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Hovory k sobě a jeho vlastní životopis Stávám se sám sebou.
váz., 544 str., 799 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pohled do slunce , Autenticita , Jak se stát dobrým psychoterapeutem

Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil
Poruchy osobnosti v 21. století
Diagnostika v teorii a praxi
Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci pro porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. Zvýšenou pozornost věnujeme porozumění diagnostických souvislostí mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.
Mgr. Bc. Karel D. Riegel, Ph.D., pracuje v oblasti poruch osobnosti a závislostních poruch jako psycholog, TFP terapeut, výzkumník a vysokoškolský pedagog.
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, působí v oblasti závislostních poruch jako psychiatr, psychoterapeut, vysokoškolský pedagog a lékařský ředitel sdružení SANANIM.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., působí jako psychiatr, psychoanalytik, skupinový analytik a vysokoškolský pedagog. Je ředitelem Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET.
brož., 208 str., 389 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Kognitivně-behaviorální terapie v praxi , Psychodiagnostika dospělých , Návykové chování a závislost