Knižní dobročinný bazar pro Tamjdem

  • 03. 11. 2015
Knižní dobročinný bazar pro Tamjdem
Výtvarný ateliér v Balbínově ulici 28, v Praze 2, provozovaný neziskovou organizací Malování a kreslení z. s. nabízí kromě výtvarných kurzů různé zajímavé akce. V neděli 1. 11 2015 se v těchto prostorách konal knižní dobročinný bazar, jehož výtěžek putoval na činnost neziskové organizace Tamjdem.

Výtvarný ateliér v Balbínově ulici 28, v Praze 2, provozovaný neziskovou organizací Malování a kreslení z. s.  nabízí kromě výtvarných kurzů různé zajímavé akce. V neděli 1. 11 2015 se v těchto prostorách konal knižní dobročinný bazar, jehož výtěžek putoval na činnost neziskové organizace Tamjdem. Pořadateli akce byla nezisková organizace Tamjdem a nezisková organizace Malování a kreslení z. s.

Na co se mohli návštěvníci knižního dobročinného bazaru těšit
Návštěvníci měli možnost vybírat z pestré nabídky knih různých žánrů. K dispozici byla díla klasických autorů, poezie, romány, sci-fi, různé příručky, recepty, dětské knihy a další druhy. Výběr byl velice pestrý, vybrat si mohl každý. Kromě zajímavé literatury si odnesl příjemný pocit, že přispěl na dobrou věc. A nejen to. Návštěvníci si mohli také zkusit vytvořit vlastní koláž ze starých knih, lepidla a pastelek, pro děti byly připraveny lekce malování zdarma. Knižní dobročinný bazar byl jedinečný nejen výběrem hodnotné literatury, nabízel také možnost posezení u kávy a popovídat si s dobrovolníky a zaměstnanci organizace Tamjdem.

S lidmi z Tamjdem o jejich činnosti
Využila jsem možnosti zeptat se zaměstnankyně Tamjdem paní Markéty a dobrovolnice paní Ivy na činnost organizace Tamjdem i na jejich zážitky ze spolupráce s touto neziskovou organizací. „Jezdíme na pomoc neziskovým organizacím, které nás požádají o pomoc, někdy je kontaktuji sama s nabídkou pomoci. Naše pomoc spočívá v obyčejných manuálních pracích, jako je úklid, malování, natírání zábradlí, sekání dříví, pomoc na farmě, v lese a dalších pracích. Na našich webových stránkách http://www.tamjdem.cz jsou uvedeny všechny naše akce včetně podrobného popisu činnosti,“ představila mě činnost organizace Tamjdem paní Markéta. Napadlo mi, že na tyto akce jezdí většinou studenti, paní Markéta mě však vyvedla z omylu. „Studenti jezdí většinou na workcampy, které se pořádají v období letních prázdnin. Workcampy se pořádají v naší republice i v zahraničí. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a s dobrovolníky i ze zahraničí, na workcampech se setkávají naši dobrovolníci se zahraničními dobrovolníky.
Pořádáme také tzv. „víkendovky“, což jsou víkendové akce, odjezd je v pátek večer a návrat je v neděli ve večerních hodinách. Na víkendové akce jezdí lidé všech věkových kategorií, od studentů po důchodce.“ Zeptala jsem se paní Markéty, zda má organizace Tamjdem stálé dobrovolníky a jaké podmínky musí splňovat uchazeč o spolupráci s Tamjdem jako dobrovolník. „Podmínkou je věk mezi 18 a 99 lety, přiměřená fyzická kondice a chuť manuální prací pomoci druhým. Nemáme stálé dobrovolníky, každý, kdo se zaregistruje na nějakou z našich akcí a vyplní jednoduchý formulář, stává se dobrovolníkem. Může vybírat z pestré nabídky našich akcí, může se jich zúčastňovat pravidelně nebo si může vybrat jednorázově některou z našich akcí. Máme dobrovolníky, kteří s námi pravidelně jezdí pomáhat neziskovým organizacím, máme dobrovolníky, kteří s námi jezdí jednou do roka. Jezdí s námi zejména manažeři a další lidé, kteří duševně pracují. Pro tyto lidi jsou naše akce relaxací, aktivním odpočinkem od duševní práce a příležitostí pobavit se a seznámit se s novými lidmi. Na naše akce jezdí také hodně studentů a důchodci.“
Přišla k nám dobrovolnice, paní Iva, využila jsem příležitosti zeptat se jí na její spolupráci s Tamjdem, na její zážitky z některé z akcí organizace Tamjdem. „Jezdím na „víkendovky“, většinou se jedná o pomocné práce při rekonstrukcích, úklid, malování, natírání, práce v přírodě. Nedávno jsem byla v Jičíně v pohádkovém lese, mým úkolem bylo stát na začátku pohádkového lesa a navigovat řidiče na parkoviště. Střídali jsme se, mohla jsem si prohlédnout pohádkový les, poslechnout si koncerty a navštívit pohádková divadelní představení. Na akcích jen nepracujeme, pracujeme maximálně 8 hodin denně, potom je zábava. Jedné neziskovce jsme pomáhali na farmě a večer nás čekala zajímavá přednáška o bylinkách.“ „Pomáhali jsme také neziskové organizaci Benediktus, která pomáhá lidem s mentálním postižením, a večer jsme se účastnili koncertu mentálně postižených hudebníků, hráli jsme na bubny, tancovali jsme, bylo to skvělé,“ dodala paní Markéta.
Zeptala jsem se paní Markéty, zda je hrazena cesta, ubytování i strava. „Ubytování je zdarma, strava také, pouze je třeba si s sebou přinést večeři na pátek večer. Další jídlo je pro dobrovolníky zdarma, na akcích si sami vaříme. Náklady na cestu jsou hrazeny pouze částečně. „Víkendovka“ vyjde dobrovolníka na 400 až 500,- Kč, záleží na délce cesty. Při registraci na víkendovou akci je třeba zaplatit registrační poplatek ve výši 250,- Kč, z tohoto poplatku je hrazena cesta na místo, zpáteční cestu si musí každý platit sám. Zatím nemáme peníze na to, abychom mohli dobrovolníkům vše hradit. Výtěžek z prodeje knih půjde na částečně na úhradu dopravy pro dobrovolníky, zčásti na jídlo pro ně, zčásti na nákup pracovních pomůcek. Knihy máme zdarma, získali jsme je jako dar.“ Zeptala jsem se paní Markéty, zda Tamjdem pořádá i jiné benefiční akce než je dobročinný bazar knih a také jsem se jí zeptala, zda Tamjdem pravidelně pořádá dobročinný bazar knih. Věřím, že bych si i na dalším bazaru vybrala zajímavou knihu. „Nepořádáme jiné akce, dobročinný bazar knih pořádáme příležitostně. Termín bazaru je vždy uveden na našich webových stránkách.“
Více informací o neziskové organizaci Tamjdem, jejích akcích i možnosti jak podpořit její prospěšnou činnost můžete najít na webových stránkách http://www.tamjdem.cz.

Stručné představení neziskové organizace Malování a kreslení z. s.
Nezisková organizace Malování a kreslení z. s. byla spoluorganizátorem knižního dobročinného bazaru. Tato organizace poskytla prostory pro konání této akce. Organizace Malování a kreslení z. s. je skupina nadšenců výtvarného umění, která provozuje již od roku 2010 výuku výtvarného umění pro širokou veřejnost a pro lidi všech věkových kategorií. Kurzy kreslení, malování a výuky dalších výtvarných technik jsou vedeny akademickými malíři, sochaři, designery a architekty. Nezisková organizace Malování a kreslení z. s. nabízí návštěvníkům výstavy děl lektorů z řad akademických malířů, sochařů a další akce. Více informací o této neziskové organizaci a její činnosti můžete najít na webových stránkách http://www.malovanikresleni.cz/o-nas.

Autorka: Evžena Janovská