Knihy, které mají duši

  • 27. 10. 2023
Knihy, které mají duši

Rádce pro teenagery se sebepoškozujícím chováním, psychoterapie do kapsy či pohybem k sebeuvědomění. To jsou témata nových knih nakladatelství Portál.

Van Dijk, Sheri
Nemusíš si ubližovat
Rádce pro teenagery se sebepoškozujícím chováním
Překlad Diestlerová, Petra
339 Kč, 168 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Přestaň si ubližovat – teď a napořád!
Řežeš se nebo se sebepoškozuješ? Máš pocit, že ti bolest pomáhá zvládat chvíle, kdy se cítíš jako slabý, bezmocný člověk? Děláš to, aby se ti povedlo zmírnit emoční bolest nebo aby se ti ve světě, který je pro tebe složitý, dařilo cítit něco jiného než naprostou prázdnotu? Existuje mnoho důvodů, proč se lidé uchylují k sebepoškozování. A pravda o něm je jediná: sebepoškozování je destruktivní a někdy i život ohrožující cesta, jak zvládat emoční bolest. Naštěstí existují bezpečnější způsoby, jak zacházet se svými emocemi.
V knize Nemusíš si ubližovat představuje psycholožka a specialistka v dialektické behaviorální terapii Sheri Van Dijk účinné dovednosti, které ti pomohou zvládat bouře emocí. Ve chvíli, kdy tě uchvátí snaha o sebeubližování, najdeš v této knize možnosti, jak jim odolat a pracovat se sebou bezpečněji.
Kniha osloví i rodiče a terapeuty teenagerů se sebepoškozovacím chováním, s depresí, úzkostmi a hraniční poruchou osobnosti a může se stát oporou pro terapeutické programy. Využijí ji i učitelé a školní psychologové.
Sheri Van Dijk je psychoterapeutka a specialistka na dialektickou behaviorální terapii. Je autorkou řady knih, v Portálu vyšla její kniha Jak zvládat bouři emocí.

Václavík, Michael
Skryté příčiny duševních strastí
Psychoterapie do kapsy
399 Kč, 280 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Mentální anorexie, deprese, závislost na alkoholu, potíže otěhotnět, sebepoškozování, tetanie a panická porucha… Proč se nemůžeme zbavit katastrofických strachů o své blízké? Jak je možné dostat se do stavu, kdy se nám nechce žít? Naši dobrou vůli udržet si tělesnou váhu zhatí genetika, nebo psychika?
Snahy pochopit lidskou duši provází plno otázek a tajů. Lze porozumět složitým mechanismům, o kterých mluví psychoanalýza, aniž bychom byli zkušení odborníci? Tato kniha se o to snaží. Pro svou odbornost může sloužit jako učebnice, formou je ale určená pro širokou laickou veřejnost. Bez cizích slov a komplikovaných termínů, zato s řadou ukázek z hodin psychoterapie představuje témata, kvůli nimž lidé často vyhledávají psychoterapeutickou péči.
Psychoterapeut s dvacetiletou praxí předává své znalosti a umožňuje nahlédnout do příběhů lidí, se kterými se v psychoterapii setkával. Čtenář v nich najde i sebe samého. Může zažít překvapení, že duševní poruchy lze pochopit jako srozumitelný příběh.
PhDr. Michael Václavík je klinický psycholog a psychoterapeut v oblasti psychodynamické psychoterapie. Kromě toho se věnuje přednášení, vzdělávání a supervizi. Je autorem řady odborných článků i textů pro laiky, publikovaných na webu uTerapeuta.cz.

Feldenkrais, Moshé
Feldenkraisova metoda
Pohybem k sebeuvědomění
Překlad Souček, René
389 Kč, 200 str., brož.
PROHLÉDNOUT UKÁZKY
Feldenkraisova metoda představuje praktický program pro integraci tělesné a mentální stránky člověka. Je založena na zpětné vazbě, kterou nám dávají naše smyslové orgány a jež vede ke zlepšování žádoucího pohybu na základě vlastních měřítek účinného pohybu. Metodu využijí sportovci, umělci i lidé, kteří např. z důvodu zranění či bolesti chtějí zlepšit své pohybové návyky nebo navázat lepší kontakt s vlastním tělem. Cvičení jsou jednoduchá a vyžadují jen minimální množství energie. Lze je provádět individuálně nebo ve skupině. Ačkoli byla metoda vytvořena v polovině 20. století, zůstává dodnes platná a vykazuje též podobnost s koncepty mindfulness a neuroplasticity, které se v posledních desetiletí staly velmi populárními.
Kromě obecnějších kapitol např. na téma sebeobrazu nebo vědomí kniha obsahuje 12 lekcí, jež se týkají např. držení těla, dýchání, koordinace svalů, pohybů pánve, držení hlavy, práce s prostorem, pohybu očí či myšlení. Součástí je i řada konkrétních cvičení. Kniha je pro kontext Feldenkraisova odkazu zcela zásadní a pro nové české vydání byla poprvé přeložena z autorizované verze.
Moshé Feldenkrais (1904–1984) byl ukrajinsko-izraelský inženýr a fyzik. Zabýval se ale řadou dalších oblastí, jako třeba bojovými uměními, sportem či dětským vývojem. Proslul např. tím, že izraelského ministerského předsedu Davida Bena-Guriona učil v jeho 77 letech stát na hlavě.