Když si nevíte rady s péčí o seniora...

  • 21. 11. 2014
Když si nevíte rady s péčí o seniora...
Péče o starého člověka je mnohdy velmi náročná. Kam se obrátit, když ji přestáváme zvládat? Nejsnazší je kontaktovat přímo středisko nebo centrum v místě bydliště, které se na péči o seniory zaměřuje. Ne vždy se člověk setká se vstřícným přístupem. Ze zákona je ovšem s touto problematikou povinna poradit každá sociální pracovnice v domově pro seniory, dokonce i po telefonu a anonymně.

Když si nevíte rady s péčí o seniora...

Nejste na to sami

Péče o starého člověka je mnohdy velmi náročná. Kam se obrátit, když ji přestáváme zvládat? Nejsnazší je kontaktovat přímo středisko nebo centrum v místě bydliště, které se na péči o seniory zaměřuje. Ne vždy se člověk setká se vstřícným přístupem. Ze zákona je ovšem s touto problematikou povinna poradit každá sociální pracovnice v domově pro seniory, dokonce i po telefonu a anonymně.

 „Telefonovala jsem kvůli babičce do pečovatelského domu, kolem kterého denně chodím do práce. Sestra nebo recepční, s níž jsem mluvila, nebyla dvakrát vstřícná. Vysvětlovala jsem jí, že kvůli častým pracovním cestám nemohu trávit s babičkou potřebný čas. Než jsem jí stačila říct o vážných zdravotních problémech babičky, přerušila mě a stroze náš hovor ukončila s tím, ať si nejdřív zjistím tyhle věci na místním úřadě, a pak teprve volám do ústavu, na který mě odkážou,“ uvádí čtyřiceti osmiletá paní Radka, která si právě prošla procesem shánění péče pro svou příbuznou. „Popravdě řečeno, když jsem slyšela, jak je sestra příkrá a neochotná, věděla jsem, že do takového zařízení babičku nepošlu,“ dodává. Sestra z telefonního hovoru, která přenesla zodpovědnost na úřad, odkazovala paní Radku nicméně také správně. Každý městský úřad má sociálního kurátora, který je připraven občanům při hledání vhodného zařízení pomoci.

Pomoc na pár hodin nebo plný úvazek?

Ne vždy je hned nutné umístit seniora trvale do určeného zařízení. Je možné nejdříve využít služeb pečovatelské služby, která pomůže s péčí přímo v bydlišti seniora. Pokud ale jen docházka pečovatelky nestačí, je dobré hledat vhodné zařízení s malým předstihem, jelikož v současné době je poptávka pořád daleko vyšší než nabídka míst v regionu.

Paní Radka se nakonec obrátila na Občanské poradenské středisko, kde jí, vzhledem k pokročilému stavu stařecké demence její babičky, bylo doporučeno jako nejvhodnější zařízení Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou. „Bylo to velké štěstí, protože jsem všechno začala zařizovat až za běhu a v době, kdy už nám kvůli starostem o babičku kolabovala domácnost. Musela jsem si brát neplacené volno a věděla jsem, že to tak dlouho nepůjde. V Centru spokojeného stáří Alzheimer Care mi řekli, že přijímají nové klienty každý měsíc. Hrozně se mi ulevilo, dvojnásobně, když jsem pak viděla prostředí, ve kterém má babička nyní už několik týdnů spokojeně žije,“ říká.

Nejen zdravotní péče, ale i společenské zázemí

Kromě bydlení, stravy, ošetřovatelské a zdravotní péče nabízí Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care i sociální aktivizaci, terapie, pomoc  při trávení volného času, realizaci koníčků a to vše na podkladě životního příběhu obyvatele. „Péči a pobyt pokryje babiččin důchod, dokonce i aktivity, kterým se v novém domově věnuje. Zamilovala si muzikoterapii a chodí na masáže. Obě jsme nadmíru spokojené.  Babičce je dobře a já mám pocit klidu,“ uzavírá paní Radka.

Více také na www.alzheimercare.cz