Kariérní poradenství odhalilo skryté talenty!

  • 17. 10. 2014
Kariérní poradenství odhalilo skryté talenty!
V pátek 10. října jsme se poprvé v rámci projektu Roz(h)led SAMSUNG Digital Academy sešli s naší kariérní poradkyní Petrou Drahoňovskou a odhalili jsme spoustu zajímavých skutečností.

Třeba to, že mezi námi možná sedí budoucí star pěvecké scény budoucí psycholožka nebo ředitel IT firmy!

V pátek 10. října jsme se poprvé v rámci projektu Roz(h)led SAMSUNG Digital Academy sešli s naší kariérní poradkyní Petrou Drahoňovskou a odhalili jsme spoustu zajímavých skutečností.
Třeba to, že mezi námi možná sedí budoucí star pěvecké scény budoucí psycholožka nebo ředitel IT firmy!
Na tento workshop dorazilo 5 účastníků, kteří se celé odpoledne zaobírali tím, co je baví nebo co by je snad mohlo bavit, hledali své slabé, ale i silné stránky a přemýšleli, jak těchto poznatků co nejlépe využít ve svém budoucím profesním životě. Na základě toho si každý z účastníků vytvořil svou vlastní myšlenkovou mapu, která by jim měla být oporou ve výběru budoucího studia či zaměstnání. Pro nás je zase vodítkem, jaké exkurze a jaká stínování by mohly být pro danou účastnici či účastníka přínosné. Proto je z našeho pohledu tento workshop klíčový pro průběh celého projektu.

Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen Petře Drahoňovské, ale i všem účastníkům, kteří na workshop dorazili. A musíme konstatovat, že byli opravdu skvělí! Už se těšíme na další workshopy se zbylými účastníky!