Kampaň „Doživotí“ upozorní na příznaky Parkinsonovy nemoci, které široká veřejnost stále nezná

  • 17. 08. 2014
Kampaň „Doživotí“ upozorní na příznaky Parkinsonovy nemoci, které široká veřejnost stále nezná
Parkinsonova choroba je vážné onemocnění i sociální problém dnešní společnosti. Více než 1 milion Evropanů s ní v současnosti svádí boj a průzkumy předpovídají, že do roku 2030 se počet pacientů zdvojnásobí. Přestože dopad Parkinsonovy choroby na dnešní společnost je veliký, mnoho lidí o ní není informováno. Povědomí veřejnosti by měla zvýšit kampaň „Doživotí“ s putovní výstavou, která byla zahájena 2. srpna v Dubňanech spolu se sedmým ročníkem Parkinsoniády. Výstava bude k vidění od srpna do října 2014 v několika městech České republiky.

Tisková zpráva
Parkinsonova choroba je vážné onemocnění i sociální problém dnešní společnosti. Více než 1 milion Evropanů s ní v současnosti svádí boj a průzkumy předpovídají, že do roku 2030 se počet pacientů zdvojnásobí. Přestože dopad Parkinsonovy choroby na dnešní společnost je veliký, mnoho lidí o ní není informováno. Povědomí veřejnosti by měla zvýšit kampaň „Doživotí“ s putovní výstavou, která byla zahájena 2. srpna v Dubňanech spolu se sedmým ročníkem Parkinsoniády. Výstava bude k vidění od srpna do října 2014 v několika městech České republiky.


„Parkinsonova choroba je chronické, progresivní a nevyléčitelné onemocnění centrálního nervového systému. Bohužel ani dnes ještě nevíme, co je příčinou této nemoci. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí mohou negativně působit na lidský organizmus“, uvedl prof. MUDr. Jan Roth, CSc, z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Ze zatím neznámých příčin dochází u Parkinsonovy nemoci k odumíráním buněk ve střední části mozku, které tvoří dopamin, látku zajišťující přenos signálů mezi nervovými buňkami. Dopamin umožňuje bezproblémovou koordinovanou činnost svalstva a při jeho úbytku pacient ztrácí schopnost kontroly nad svými pohyby. Kromě poškození motoriky má onemocnění také částečně vliv na rozumové schopnosti i emoce. Příznaky se obvykle objevují poté, co došlo ke zničení 60 - 80 % buněk produkujících dopamin.

Příznaky Parkinsonovy choroby se často objevují postupně a časem nabývají na intenzitě. Mezi hlavní pohybové příznaky patří třes končetin, ztuhlost svalů, pomalé pohyby, potíže s udržením rovnováhy a problémy s koordinací. S postupným zhoršováním příznaků se u pacientů mohou objevovat potíže s chůzí, řečí nebo prováděním jednoduchých úkonů. Nemoc provázejí i příznaky nemotorické, např. bolest, deprese, únava, zácpa, pocení či zhoršený čich a chuť, které mají rozsáhlejší vliv na pokles kvality života a na zvýšení nákladů na léčbu nemoci. „I když je Parkinsonova nemoc nevyléčitelná, může být kvalita života i s touto chorobou vyšší a na dobré úrovni díky lékům, rehabilitacím, psychosociální podpoře, logopedii a dalším terapiím, které se vzájemně propojují. Většina léků používaných při léčbě Parkinsonovy nemoci pacientům usnadňuje kontrolu nad řadou příznaků, bohužel však nezastavuje rozvoj nemoci“, dodává prof. MUDr. Jan Roth.

V České republice je celkový počet nemocných Parkinsonovou chorobou odhadován na cca 16 000 lidí. Výskyt však plynule stoupá s věkem a ve věkových kategoriích okolo 65 let věku je již mezi 1-2 % populace. Odhaduje se, že na světě trpí Parkinsonovou chorobou přibližně 4,5 miliónu osob. „Přestože se počet nemocných Parkinsonovou chorobou zvyšuje, veřejnost o ní má stále málo informací. Přiblížit nemoc a její příznaky široké veřejnosti by měla napomoci kampaň „Doživotí“ s putovní výstavou, kteroupřipravilo naše občanské sdružení Parkinson-Help o. s.“, říká jeho předseda Roman Pošta. Kampaň byla zahájena 2. srpna 2014 v Dubňanech ve Sportcentru Želva spolu se sedmým ročníkemParkinsoniády a poté se bude postupně přesouvat do obchodních center v několika dalších městech České republiky.

„Cílem výstavy je přiblížit široké veřejnosti Parkinsonovu nemoc a její příznaky, se kterými musí Parkinsonici denně bojovat. Zároveň má upozornit na to, že onemocnění se netýká jen starší populace, ale také lidí mladších 40 let, kteří představují okolo 10 % pacientů. Výstava má také pomoci změnit vnímání samotné nemoci, která je mnohdy širokou veřejností mylně považována za mentální, přestože se jedná o neurologické onemocnění charakteristické poruchami hybnosti“, uvedla za občanské sdružení Parkinson-Help o.s. jeho ředitelka Ing. Romana Skála-Rosenbaum. Častým problémem totiž je, že lidé nemají o nemoci dostatek informací a o nemocných si například myslí, že požili nadmíru alkoholu, jsou fyzicky postižení či mentálně retardovaní. Organizátoři kampaně chtějí tyto předsudky omezit a napomoci tomu, aby parkinsonici našli větší pochopení u ostatních lidí.

Informační kampaň „Doživotí“ byla zahájena u příležitosti konání Parkinsoniády, sportovní akce pro lidi s Parkinsonovou nemocí, kteří letos již posedmé soutěžili v řadě sportovních disciplín. Letošní ročník byl zahájen koncertem souboru Hradišťan a her se zúčastnilo více než 200 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Parkinsoniádu pořádá sdružení Parkinson Slovácko pro nemocné Parkinsonovou nemocí bez ohledu na jejich členství v sdruženích.

O občanském sdružení Parkinson-Help o.s.

Cílem sdružení je seznamovat veřejnost s obtížemi spojenými s Parkinsonovou nemocí a přispívat ke zkvalitnění života nemocných. Sdružení se zaměřuje především na tzv. „Young Onset“, tj. mladé pacienty, kteří onemocněli před 40. rokem života. Pacientům poskytuje poradenství v různých oblastech včetně sociální, vydává metodické listy pro ošetřující, pořádá přednášky a usiluje o medializaci témat souvisejících s Parkinsonovou nemocí. Parkinson-Help o.s. úzce spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví a je členem několika dalších organizací, mj. mezinárodní organizace EPDA (European Parkinson’s Disease Association). Více na http://parkinson-help.cz/.
Podrobnější informace o Parkinsonově chorobě, jejích projevech a metodách léčby můžete najít na www.parkinson-help.cz nebo www.iparkinson.cz.

Další informace vám poskytne:

Barbora Šumanská, Ogilvy Public Relations, tel.: + 420 602 658 209, E-mail: barbora.sumanska@ogilvy.com
Roman Pošta, Parkinson-Help o.s., tel: +420 724 035 413, E-mail: roman@parkinson-help.cz
Ing. Romana Skála-Rosenbaum, Parkinson-Help o.s. , tel.: +420 732 540 715, E-mail: romana@parkinson-help.cz