Kalendář pomoci 2019 - ORBI PONTES

  • 30. 11. 2018
Kalendář pomoci 2019 - ORBI PONTES

Kalendář pomoci 2019 je pokřtěn. A my vás každý měsíc s jednou neziskovkou z kalendáře seznámíme. Náš kalendář začíná prosincem 2018 a představujeme ORBI PONTES.

Zeptali jsme se zakladatelky Moniky Jindrové:

Co bylo podnětem k založení ORBI PONTES?

S Renatou Škopkovou jsme dostaly nápad na upořádání festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Měly jsme projekt, ale chyběl realizátor….

Co je hlavním cílem?

Šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, vysvětlovat rozdíly mezi ohluchlými, neslyšícími, hluchoslepými, držiteli kochleárních implantátů…, informovat o možnosti využívat komunikační prostředky – simultánní přepis, tlumočení do znakového jazyka, informovat o novinkách.

Co přináší festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením?

Možnost vyzkoušet si simultánní přepis, tlumočení do znakového jazyka, sdílet své zkušenosti, veřejnosti možnost poznat organizace a navštívit zajímavé akce, organizacím možnost dát o sobě vědět.

Kdo se do něj m
ůže zapojit a co pro to má udělat?
Kdokoliv  - organizace, školy, fyzické osoby, média. Kontaktujte nás na peterkova@orbipontes.cz
Registrační formulář pro programové partnery je zde: https://goo.gl/forms/TXVl5LHJevm8B4sP2

7. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se uskuteční 1.-8. března 2019.  Každý si může připravit svou akci a my ji zařadíme na program celorepublikového festivalu.  3.března pak oslavíme Světový den sluchu.  Inspiraci naleznete zde: http://orbipontes.cz/wp-content/uploads/2017/09/program_2017-1.pdf

V kalendáři vás podpořil fotograf Michael Kratochvíl. Nebylo to poprvé. Na čem s vámi ještě spolupracoval či spolupracuje?
V loňském roce jsme uspořádali výstavu Posloucháme očima a vydali stejnojmenný kalendář. Nyní připravujeme další výstavu velkoformátových fotografií Michaela Kratochvíla a Petra Kurečky. Podrobnosti ještě nechci prozrazovat, výstava bude na programu březnového ročníku festivalu.

Více se dozvíte na orbipontes.cz/

Video z focení do kalendáře.