Jiné Laně – tak trochu jiné občanské sdružení

  • 21. 08. 2014
Jiné Laně – tak trochu jiné občanské sdružení
Umělecké nadání mohou mít i zdravotně, psychicky nebo sociálně handicapovaní lidé. Avšak jejich handicap jim brání využít talent. Občanské sdružení Jiné Laně chce těmto lidem pomoci využít jejich talent tím, že je zapojuje do uměleckého prostředí. Naši talentovaní handicapovaní spoluobčané si kromě pocitu naplnění odnesou také finanční pomoc, získanou vystavováním a prodejem jejich děl. Více informací mi sdělila paní Magdalena Nucová z občanského sdružení Jiné Laně.

 

Umělecké nadání mohou mít i zdravotně, psychicky nebo sociálně handicapovaní lidé. Avšak jejich handicap jim brání využít talent. Občanské sdružení Jiné Laně chce těmto lidem pomoci využít jejich talent tím, že je zapojuje do uměleckého prostředí. Naši talentovaní handicapovaní spoluobčané si kromě pocitu naplnění odnesou také finanční pomoc, získanou vystavováním a prodejem jejich děl. Více informací mi sdělila paní Magdalena Nucová z občanského sdružení Jiné Laně.

1/ Hlavním cílem Vašeho občanského sdružení je zapojit lidi s jakýmkoli handicapem do uměleckého prostředí. O jaké tvůrčí oblasti se jedná?

Většina našich dosavadních projektů byla převážně výtvarně orientovaná. Například za pomoci zrakově postižených dětí z Havlíčkovy školy v Opavě vznikl obal CD „Děvčátko“ zpěvačky Jany Loty, děti z dětských domovů si vyzkoušely práci s přírodním a recyklovaným materiálem během projektu „Tak trochu jiná cesta lesem“, vedeným výtvarnicí Janou KOKO Kochánkovou.

2/ Můžete sdělit něco bližšího o Vašich projektech?

Žárovka pro Vláďu

Prodej ručně barevně upravených žárovek, výtěžek z prodeje byl věnován na konto sbírky “Žárovka pro Vláďu”, pořádané ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel střediska DAR o.s.. Cílem bylo získat chybějící část peněz na zakoupení speciálního elektrického vozíčku pro Vláďu Šmilauera trpícího progresivní spinální svalovou atrofií II. typu.

Děvčátko tuší“

Hudebně výtvarný projekt, který společně vytvořila Jana Lota, designérka Makoška. Makovice (Markéta Jáňová) a děti s vadami zraku a řeči ze základní školy Havlíčkovy v Opavě. Děti se zrakovým postižením a s vadami řeči speciální technikou namalovaly 202 originálních obrázků přímo na booklet. Z těchto obrázků pod taktovkou grafičky Markéty Jáňové dále vznikl i kalendář, pexeso, a především zvětšené a upravené obrázky z bookletů do výstavní podoby. Jednotlivé obrázky se dají zakoupit i samostatně. Z každého prodaného produktu s motivem kreseb putuje do Opavy malým výtvarníkům 100Kč.

Tak trochu jiná cesta lesem (výtvarné workshopy pro děti z dětských domovů)

Výtvarné workshopy pro děti z dětských domovů, které jsou inspirovány příběhem knihy Kryštůfek a lesní bytosti, J. Kalousek, M. Kotková. (Kryštůfek se ztratí v lese. Díky tomu ale také objevuje lidem ukrytou tvář Matky přírody, která mu skrze různé bytosti pomáhá nalézt cestu ven. Zároveň ale také pomáhá chlapci nalézt sebe sama.)

Pohádka sloužila jako inspirace pro imaginaci dětí, které byly vyzvány k tomu, aby vytvořily svou představu o lesních bytostech. Výsledná díla byla vystavena v centru současného umění DOX.

Aktuálním projektem je interaktivní kniha pro nevidomé a slabozraké děti. Autorkou designu této knihy je grafička Kateřina Kubánková, textu pak Marek Valíček. Kniha má tři rozměry zábavy a vzdělání. Informace o knize a jejím vývoji budeme aktualizovat na našich webových stránkách.

3/ Občanské sdružení Jiné Laně je unikátní v činnosti zapojovat do uměleckého prostředí všechny handicapované lidi. Můžete sdělit něco o historii vzniku tohoto občanského sdružení, a co bylo impulsem k jeho vzniku?

Impulsem byla deska Děvčátko, která dala podnět ke vzniku projektu Děvčátko tuší. Projekt Jany Loty, Markéty Jáňové a opavských dětí byl natolik úspěšný, že nebylo pochyb o pokračování. Tak vznikly Jiné Laně o.s., jehož zakladatelky jsou 3 ženy a momentálně čítá 6 osob a další milé dobrovolníky.

4/ Mezi mnohými lidmi s handicapem jsou talentovaní umělci, někteří z nich ale nevědí, jak mohou svůj talent uplatnit. Kde se mohou dozvědět o Vašem občanském sdružení?

Naše občanské sdružení má své webové stránky www.jinelane.cz, nebo mohou navštívit náš profil na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Jin%C3%A9-Lan%C4%9B-os/418991178166817

5/ Vaše občanské sdružení provozuje Laní Krámek, ve kterém si lze vybrat z pestré nabídky děl a tak si nejen udělat radost, ale také přispět na činnost o.s. Jiné Laně. Jakými dalšími způsoby je možné podpořit činnost o.s. Jiné Laně?

V případě zájmu o spolupráci či o jakoukoli pomoc, kterou kdykoli uvítáme, je nejlepší kontaktovat nás na kontaktní maily, které jsou uvedené na našem webu jinelane.cz. Většinou je potřeba finančního zaštítění projektů, viz aktuální projekt knihy pro nevidomé a slabozraké děti.

6/ Mnoho lidí netuší, že mezi lidmi s handicapem jsou talentovaní umělci. Mylně se domnívají, že handicapovaní lidé nemohou být druhým užiteční, že jim nemají co nabídnout. Jakým způsobem provádíte v tomto směru osvětu veřejnosti?

Jedním z našich cílů je ukázat veřejnosti, že i ne zcela zdravý člověk je schopen vytvořit krásné věci, že má své vlastní představy a umělecké vyjádření. Kromě nadšených autorů, je důkazem právě zmiňovaná veřejnost, u které se setkáváme se skvělými ohlasy. Bylo by skvělé, kdybychom měli více možností, kde zhotovená díla, jejich autory a projekty jako takové představit více lidem.

S díly handicapovaných umělců se můžete setkat na výstavách i v Laním krámku, provozovaném občanským sdružením Jiné Laně http://www.jinelane.cz/?page_id=333. Jejich díla vám nejen udělají radost, jejich koupí také přispějete na dobrou věc. Více informací o občanském sdružení Jiné Laně a jeho činnostech se můžete dozvědět na webových stránkách

http://www.jinelane.cz/?page_id=29


 

Autorka. Evžena Janovská