Jediná Praha už má své centrum pro děti ohrožené domácím násilím

  • 28. 05. 2015
Jediná Praha už má své centrum pro děti ohrožené domácím násilím
Tisková zpráva, Praha, 28. 5. 2015: Ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájila provoz LOCIKA – centrum pomoci dětem, které zažívají domácí násilí, ať v pozici přímých obětí nebo svědků. Jde o unikátní projekt organizace ACORUS. Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud chyběla. Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů.

Ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájila provoz LOCIKA – centrum pomoci dětem, které zažívají domácí násilí, ať v pozici přímých obětí nebo svědků. Jde o unikátní projekt organizace ACORUS. Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud chyběla. Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů.

Terapeutické centrum LOCIKA bylo dnes slavnostně otevřeno za účasti zástupců institucí, které jeho vznik podpořily. Symbolickou pásku přestřihli norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner, ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch a místostarosta Městské části Praha 7 Pavel Vyhnánek.

„O potřebě systematicky pomáhat dětem ohroženým domácím násilím víme již několik let. Nyní, když se naskytla příležitost, díky podpoře Nadace OSF a dalších dárců, založit centrum pomoci pro děti, neváhali jsme ani na chvíli,“ vysvětluje důvody vzniku Zdena Zuzana Bednářová, ředitelka ACORUSu. Organizace ACORUS již 18. rokem pomáhá obětem domácího násilí www.acorus.cz.

Domácí násilí hluboce deformuje psychosociální vývoj dítěte a jeho vztahy k oběma rodičům. Jde o děti vysoce ohrožené, které potřebují odbornou a dlouhodobou pomoc. „Z naší dlouholeté praxe víme, jak domácí násilí negativně ovlivňuje další život dětí. Věřím, že díky vzniku centra dostane více dětí novou šanci zažít normální dětství,“ uvádí Petra Wünschová, dětská terapeutka a vedoucí centra LOCIKA. V LOCICE pracuje tým profesionálů, kteří pod vedením uznávaného experta Doc. PhDr. Oldřicha Matouška vyvíjí inovativní metodiku práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. A ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV, v.v.i.) rovněž provádí výzkum o vlivu domácího násilí na vývoj dítěte.

Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Projekt spolufinancuje Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Naše dítě a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Děkujeme rovněž za podporu a záštitu Radě Městské části Praha 7.

 

Honzík už se o maminku nebojí
Dopady domácího násilí na pětiletého Honzíka
Paní Květa manžela opustila po šestiletém vztahu, který byl téměř od počátku plný násilí. Společně měli dvě děti, dceru a syna. Teprve dodatečně začala Květa zjišťovat, nakolik je domácí násilí všechny poznamenalo.
Druhorozený Honzík byl otci velmi podobný, jak vzhledem, tak i chováním. Tato podobnost vytvářela mezi ním a Květou bariéru a byla zdrojem stálého napětí. Honzík o maminčinu pozornost velmi stál a snažil se získat její náklonost. Neustále se také o maminku bál a hlídal ji. Něžné city k ní a k sestře však projevoval velmi nemotorně. Vystupoval jako nejstarší dítě v rodině, přestože byl o dva roky mladší než jeho sestra. Honzík se často cítil ohrožen a jediná emoce, které byl v té chvíli schopen, byla zlost.
"Děti ohrožené domácím násilím neznají dětskou bezstarostnost. Žijí v dlouhodobém stresu a strachu. Domácí násilí připravuje děti o základní potřeby bezpečí a jistoty. Poznamená negativně jejich život v mnoha oblastech – ohroženo je zdraví, prožívání, schopnost obstát ve škole a mezi kamarády i budoucí partnerské vztahy. Manipulativní a násilné chování se stává pro dítě normou, přijde jim běžné. Tyto děti pak nikomu nevěří, časté jsou i symptomy posttraumatické stresové poruchy, “ vysvětluje Petra Wünschová, vedoucí centra LOCIKA.
Terapie a odborná pomoc celé rodině
Terapeutická práce odborníků se od počátku zaměřila na obnovu vzájemného vztahu Honzíka a jeho maminky. Oba v rámci arteterapie pracovali s hlínou na téma Rodinné sousoší a Můj/Náš hrad a společně stavěli na pískovišti "Ostrov rodiny". Časem začal Honzík docházet na skupinovou terapii, aby znovu získal pocit bezpečí. Učil se zároveň zvládat a usměrňovat svou agresi a rozpoznávat vlastní emoce. Hlavním cílem souběžných individuálních i skupinových terapií bylo překonat a zpracovat Honzíkovo trauma a jeho tělesné příznaky.
Společná terapeutická práce dítě-matka i pedagogické konzultace pomáhaly Květě získat náhled na chování syna a jeho příčiny, zvýšila se její citlivost vůči Honzíkovým potřebám. Rovněž absolvovala videotréniky interakcí, kde se učila dělit svou pozornost mezi obě děti, adekvátně je chválit i trestat, lépe zvládat výchovné situace.
Téměř po roční péči odborníků se psychický stav Honzíka výrazně zlepšil a i jeho vztah s maminkou se upravil. Začal žít svůj dětský život s běžnými radostmi a starostmi, podobný životu jeho vrstevníků.
Jak centrum LOCIKA pomáhá ohroženým dětem
Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci.  Cílem je minimalizovat dopady domácího násilí. " Z dlouholeté zkušenosti víme, že děti, které vyrůstají v rodině, kde je násilí, se samy v dospělosti chovají násilně nebo si naopak nechávají ubližovat," říká dětská terapeutka a vedoucí centra Petra Wűnschová a dodává: "Takové děti potřebující komplexní odbornou a citlivou pomoc pro sebe i své blízké." Tu bezplatně nabízí nově vzniklé terapeutické centrum LOCIKA v Praze 7. Služby zde poskytuje tým složený ze zkušených psychologů, arteterapeuta, videotrenérky a sociálních pracovníků. Díky unikátnímu systému pomoci dostane novou šanci zažít normální dětství až 150 ohrožených dětí ročně.
Honzíkův příběh byl sepsán na základě skutečných událostí, jen jména aktérů byla pozměněna.
Praha, květen 2015
Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323