Je na čase sundat si holiny a odpočívat

  • 26. 11. 2014
Je na čase sundat si holiny a odpočívat
Když jsme v únoru plánovali dobrovolnické projekty Tamjdemu na celý nastávající rok 2014, nenapadlo nás, že se vedle mnoha Víkendovek, workcampů a spolupráce se zajímavými lidmi a neziskovými organizacemi, podaří ještě další skvělé věci, např., že rozjedeme radiový pořad a že o Tamjdemu Česká televize natočí dokument. Za Tamjdem, o.p.s. Markéta Votavová Od března roku 2015 se těšíme opět na viděnou!

Když jsme v únoru plánovali dobrovolnické projekty Tamjdemu na celý nastávající rok 2014, nenapadlo nás, že se vedle mnoha Víkendovek, workcampů a spolupráce se zajímavými lidmi a neziskovými organizacemi, podaří ještě další skvělé věci, např., že rozjedeme radiový pořad a že o Tamjdemu Česká televize natočí dokument.
Ale jedno po druhém.
Během 15 Víkendovek jsme se v roce 2014 zapojili do práce 13 neziskových organizací po celé České republice. Akcí se zúčastnilo celkem 149 dobrovolníků – Čechů a cizinců a společně neziskovým organizacím věnovali 1456 hodin dobrovolnické práce. Kromě Víkendovek jsme uspořádali také 6 mezinárodních workcampů v ČR. Na organizaci Víkendovek a workcampů a vedení skupiny dobrovolníků během samotné akce se podílelo 14 organizátorů a campleaderů.
Tamjdemoví dobrovolníci tak během víkendů pomohli při rekonstrukcích pivovaru v organizacii Propolis, v lese u barokní památky Valdštejnská Lodžie, na zahradě v komunitním domě pro lidi s handicapem –Benediktus, v lesní mateřské školce Větvička, opravili ohrady pro koně a chodník okolo jízdárny v Ryzáčku, postavili plot na barokní faře v Sudslavě, vyčistili náhon rybníka s občany Velvar, zapojili se do organizace Mistroství ČR v plavání pro lidi s handicapem v SK KONTAKT Brno, v Nobilis  vyplevelili bylinnou zahradu a s oddílem TOM Dumánci postavili stany na letní tábory a uklidili chaty po táboře, ve Valči na biostatku nahodili přírodní omítkou budoucí bio-obchod, v Camphillu sklidili zeleninu a v Buddhistické kulturní společnosti složili dříví na zimu.
Dobrovolnictví s Tamjdemem bylo, vedle samotné manuální práce, také o poznávání těchto neziskových organizací, nových lidí, Čechů i cizinců, vzájemném obohacování, výměně zkušeností a o radosti z týmové dobrovolnické práce a společných zážitků.
Na přehled všech proběhlých akcí a také na fotoalba, se můžete podívat v archivu Tamjdemu.
A co dalšího se událo?
Na Streetculture radiu máme vlastní radiový pořad jménem Zkouška sirén, zaměřený na dobrovolnictví a Česká televize natočila o Tamjdemu televizní dokument, který je k vidění v archivu ČT.
Těší nás, že tento dokument však nezachycuje jenom Tamjdem a Víkendovku v Ryzáčku, ale i různorodé lidi, jejich motivace, jejich energii a radost ze života a z toho, že mohou vlastníma rukama přispět k velkým změnám. Dílo vzniklo v rámci dokumentárního cyklu České televize jménem Příběhy neobyčejné energie a natočil jej pan režisér Zdeněk Tyc. Diváci mají možnost hlasovat, který projekt se jim líbí více.
 


Dobrovolnickou energii směřuje Tamjdem nejen k rozvoji českých neziskových organizací, ale také samotných dobrovolníků a aktivní, zodpovědné společnosti.
Snad se nám díky našim dobrovolníkům, projektům a teď i dokumentu podařilo posunout se zase o krok dále.

Za Tamjdem, o.p.s.
Markéta Votavová
Od března roku 2015 se těšíme opět na viděnou!