„Jak uspět na trhu práce“ – odborné workshopy pro studenty se specifickými potřebami

  • 06. 06. 2016
„Jak uspět na trhu práce“ – odborné workshopy pro studenty se specifickými potřebami
Tisková zpráva: AV Institut zajistil workshop pro studenty se sluchovým postižením. Komplexní projekt realizovaný společností AV Institut ve spolupráci se společnostmi LMC a Vamed Mediterra radí, jak uspět na otevřeném trhu práce. Soubor celkem 12 workshopů se konal v období od 18. dubna 2016 do 3. června 2016 a byl určen pro absolventy se sluchovým postižením.

 

Záštitu nad projektem poskytla Zdravotně sociální sekce HK hl. m. Prahy v zastoupení pana Mgr. Martina Stolína, Ph.D.

 

Komplexní projekt realizovaný společností AV Institut ve spolupráci se společnostmi LMC a Vamed Mediterra radí, jak uspět na otevřeném trhu práce. Soubor celkem 12 workshopů se konal v období od 18. dubna 2016 do 3. června 2016 a byl určen pro absolventy se sluchovým postižením.

 

Cílovou skupinu tvořilo 29 absolventů SŠ a SOU Holečkova, Holečkova 4, Praha 5 - Smíchov, odborné školy pro sluchově postižené se specializací na oblast gastronomie, cestovního ruchu a ubytování. Cílem projektu byla edukace a pomoc s orientací cílové skupiny v oblastech souvisejících s hledáním zaměstnání na otevřeném trhu práce.

 

Absolventi byli rozděleni do třech skupin, kde nedílnou součástí byl tým  tlumočníků, kteří téma tlumočili do Českého znakového jazyka. Absolventi se naučili v rámci interaktivních workshopů připravit poutavý životopis, dozvěděli se, kdy je vhodné poslat motivační dopis, jaké zvolit oblečení pro výběrové řízení, co si vzít s sebou na pohovor a jak se při pohovoru vhodně chovat, jak mluvit o svém hendikepu a spoustu dalších užitečných rad a doporučení, které mohou implementovat ihned do praxe.

 

Společnost AV Institut je nestátní zdravotnické zařízení a agentura práce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsme provozovateli portálu www.praceozp.cz určeného pouze osobám se zdravotním postižením, které hledají či chtějí změnit práci. Zaměstnavatelům poskytujeme služby, které jsou nástroji pro efektivní nábor a vyhledávání osob se zdravotním postižením na pracovní místa.


Více informací zde: www.av-institut.cz/, www.praceozp.cz/