Jak pracovat s lidmi s autismem se učili zdravotníci v kurzech APLA-JM

  • 11. 06. 2015
Jak pracovat s lidmi s autismem se učili zdravotníci v kurzech APLA-JM
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. v červnu 2015 zakončuje projekt Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem, reg.č. CZ.1.07/3.2.04/04.0020. Projektem financovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, prošlo za dobu jeho trvání na 60 lidí.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. v červnu 2015 zakončuje projekt Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem, reg.č. CZ.1.07/3.2.04/04.0020. Projektem financovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, prošlo za dobu jeho trvání na 60 lidí.

O tom, jak správně a efektivně pracovat s pacienty s poruchami autistického spektra (PAS), kteří běžně přicházejí do ordinací praktických i dalších lékařů, pojednával kurz APLA-JM, který vrcholí na konci tohoto školního roku. Lékaři i další nelékařský zdravotnický personál měl možnost dozvědět se více o příčinách i projevech PAS. Řeč byla i o tom, jak co nejlépe takové pacienty na zákrok nebo vyšetření u lékaře připravit, aby nedocházelo ke zbytečným stresovým situacím pro obě strany. „Například je velmi prospěšné pacienta nejprve strukturovaně seznámit s prostředím, nástroji i lékařem a podrobně mu vysvětlit, jak bude vyšetření nebo zákrok probíhat,“ popsal ředitel APLA-JM a zároveň manažer projektu pro další vzdělávání lékařů, zdravotních sester a laborantů Tomáš Dostál.
Partnerem projektu je Fakultní nemocnice Brno, její tým vede přednostka Kliniky dětské neurologie doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Hlavním cílem projektu je informovat o nabídce vzdělávání v oblasti práce s pacienty s autismem pro lékaře a zdravotnický personál, kteří se mohou ve své praxi s lidmi s takovou diagnózou setkat. V projektu se proto vznikly nové vzdělávací materiály a nové kurzy. Jejich správné zaměření a nastavení se testovalo v pilotním provozu, na který potom navázaly dva kurzy pro lékaře a zdravotní sestry. Vzdělávací programu zůstanou v nabídce APLA-JM i po ukončení projektu. Ke kurzům, které budou akreditovány, vznikly také informační materiály pojednávající o zmíněném tématu. Metodika pro práci s pacienty s autismem bude po ukončení projektu dostupná na stránkách www.apla-jm.cz.