Jak budete trávit Mezinárodní den charity vy?

  • 05. 09. 2019
Jak budete trávit Mezinárodní den charity vy?

Dnes, jako každoročně 5. září, si připomínáme Mezinárodní den charity. Tento den má sloužit jako důkaz podpory organizacím i jednotlivcům, kteří se angažují a pomáhají tam, kde je to potřeba. Má přimět širokou veřejnost k zamyšlení, zda by i oni sami nemohli pomáhat. 

Vyzýváme vás tedy – využijme všichni tento den ke konání dobra ve svém okolí. Jaký způsob si zvolíme, je už na každém z nás. Zda se už dnes budete věnovat seniorům v domově důchodců nebo zajdete do místního útulku vyvenčit opuštěné psy, odlehčíte přírodě vysbíráním odpadků v místě vašeho bydliště nebo přispějete finančním příspěvkem své oblíbené organizaci. Každá, i drobná, pomoc má smysl. Pomáhat je normální.

My bychom tuto příležitost rádi využili k připomenutí, čemu se věnujeme my v Ratolesti Brno. I díky vaší případné podpoře můžeme v naší práci pokračovat a i nadále pomáhat ročně stovkám ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodinám. 

Součástí Ratolesti Brno jsou dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež Likusák a Pavlač, patřící mezi služby sociální prevence. Služby mají ambulantní (klub) a terénní formu (streetwork v ulicích Brna a na ubytovnách). Své služby nabízí dětem a mladým lidem, kteří se potýkají s problémy doma či ve škole, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy (užívání návykových látek, násilné chování,...) a další.
 
Naše Centrum pro ohroženou rodinu (COR) pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče (např. do dětského domova). Rodiny, které služeb centra využívají, se často potýkají s více problémy najednou, jako jsou nevyhovující bytová situace, nedostatečné rodičovské kompetence či tíživá finanční situace. Od září bude detašované pracoviště COR fungovat i v Hustopečích a přilehlých obcích této obce s rozšířenou působností.
 
Preventivní, probační a resocializační programy Centra prevence a resocializace (CPR) jsou určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody. S klienty spolupracujeme na uvědomění si důsledků jejich činů a na jejich schopnostech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opakování jejich trestné činnosti.
 
V našem Dobrovolnickém centru (DC) propojujeme zájemce o dobrovolnictví s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností. Naše DC se zaměřuje na pomoc v sociálních službách – pomoc ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením a lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Je akreditované Ministerstvem vnitra ČR.
 
Součástí Ratolesti Brno je také benefiční Galerie Ratolest. Její prostřednictvím si můžete zakoupit autorská díla zavedených i začínajících umělců, kteří se rozhodli svou tvorbou podpořit práci Ratolesti Brno. Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřednictvím prodeje a pronájmu uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny v tíživé životní situaci. www.galerieratolest.cz
 
Proč podpořit Ratolest Brno?
Otevíráme dveře ke změnám. Už víc než 24 let pomáháme ohroženým dětem a mládeži v Brně. Ročně pomůžeme více než 500 dětem a mladým lidem v situacích, ve kterých si sami neví rady. Jsme přesvědčeni o tom, že problémy mívají řešení. Jen je někdy třeba mít nablízku někoho, kdo umí pomoci, poradit a kdo nabízí oporu tam, kde už na to člověk sám nestačí.
Abychom mohli dlouhodobě udržet kvalitu našich služeb a pomáhat i nadále stovkám ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin, potřebujeme pravidelnou podporu našich partnerů a dárců. Vaše pomoc je pro nás důležitá. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.
 
Podpořit nás můžete:
 
  • finančním darem na dárcovský účet: 240 026 7002 / 2010
  • přes portál Darujme.cz: www.bit.ly/Darujme-RB.
Chcete nás podpořit jiným způsobem? Napište nám zprávu na pr@ratolest.cz.