Informace o produkci Portálu

  • 16. 05. 2022
Informace o produkci Portálu

Nabídka knih z nakladatelství Portál.

Perls, Frederick S.
Gestalt terapie doslova
Překlad: Jochmann, Petr
Kniha je souborem přepisů tří workshopů, které se odehrály ve slavném Esalenském institutu v roce 1968. V nich Perls živě demonstruje, co je gestalt: celek lidského prožívání, do něhož se v rámci terapie snažíme opět zahrnout všechny myšlenky, vjemy a emoce, které jsme od sebe dříve oddělili. První část knihy obsahuje čtyři přednášky, v nichž Perls jasně a jednoduše vysvětluje základní myšlenky, které podle něj tvoří filozofii a metodologii gestalt terapie. Následují záznamy semináře na téma snů. Hlavním Perlsovým záměrem zde není sen analyzovat, ale znovu prožít. Poslední část zaznamenává několik po sobě následujících individuálních sezení s jednou osobou a také skupinové setkání. Zde se Perls snaží zachytit další aspekty gestalt terapie, které z předchozích částí nejsou tak patrné. Kniha je základním svědectvím o tom, jak gestalt terapii praktikoval její zakladatel.
brož., 344 str., 499 Kč
Ukázka z knihy

Grof, Stanislav
Dobrodružství sebeobjevování
Překlad: Volavková, Lenka
Ve své době průkopnické, dnes již klasické dílo je srozumitelným průvodcem pro sebepoznání i psychoterapii z hlediska transpersonální psychologie, jež se zabývá změněnými stavy vědomí. Kniha obsahuje podrobný popis principů holotropního dýchání – významného přínosu autora v rámci hlubinné psychologie a psychoterapie. Na základě holotropního dýchání se může jedinec dostat k prožitkům v období před narozením i prožitkům, které přesahují jeho osobní existenci, a využít je pro svůj osobnostní rozvoj. Grof se v knize oproti jiným svým dílům zaměřuje více na laické čtenáře a nabízí jim řadu příběhů a prožitků souvisejících se změněnými stavy vědomí.
brož., 432 str., 599 Kč
Ukázka z knihy

Petráš, Václav
Psychologie vítězství
A 111 cvičení pro rozvoj psychiky
Tato kniha je praktickým a efektivním nástrojem pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat – ať už se jedná o sportovce, na které se obrací primárně, nebo o kohokoli jiného. Jejím cíle je pomoci lidem posílit jejich psychiku: zabývá se motivací, sebedůvěrou a sebevědomím, koncentrací, zvládáním tlaku a řadou dalších témat. Srozumitelně a prakticky vysvětluje klíčová témata a využívá k tomu desítky konkrétních příkladů a příběhů ze světa sportu. Kniha zároveň obsahuje 111 cvičení, kterým se mohou čtenáři samostatně věnovat pro rozvoj své psychiky.
váz., 360 str., 449 Kč
Ukázka z knihy