Informace o produkci Portálu

  • 12. 03. 2020
Informace o produkci Portálu

Nabídka novinek z nakladatelství Portál.

Cimrmannová, Tereza, a kol.
Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku
u osob s mentálním postižením
Publikace reaguje na palčivé téma v sociálních službách, k němuž dosud chybí informace, metodická podpora i příklady dobré praxe. Vzhledem k rostoucí délce dožití lidí s mentálním postižením roste zájem o problematiku stárnutí a paliativní péče a v ČR se hledá cesta, jak podpořit evropský trend ageing in place, a to v kontextu zmocňování a důstojného zacházení.
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D., odborná asistentka na katedře psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty UK v Praze, pedagogická práce na SOŠ a VOŠ sociální práce Evangelické akademii
brož., 144 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním , Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi , Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

de Nennie, Anita
Když ty nejsi ty
Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity
Překlad: Nováková, Milena
Pokud přenášíme či projikujeme pocity, jaké jsme měli např. ke svým rodičům, na druhé osoby, určujeme, jak se vůči nám tito druzí budou cítit, vyvoláváme u nich protipřenos a vlastně je zaháníme do kouta svých motivů a potřeb. To může vést ke konfliktům. Kniha téma vysvětluje srozumitelně, na běžných příkladech a pro odborníky i laické čtenáře.
Anita de Nennie je nizozemská psycholožka s vlastní terapeutickou a koučovací praxí. Psychologii a psychoterapeutické techniky také vyučuje a funguje jako supervizorka.
brož., 224 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pečujte o svůj vztah , Stůjte si za svým , Blíž tě nepustím

Pöthe, Peter
Síla nevysloveného
Příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících
Jeden z nejznámějších českých dětských psychoterapeutů popisuje a komentuje průběh léčby pěti klientů během jednoho roku. Střídají se jednotlivá sezení: chlapce z pěstounské péče, dospívající dívky zneužívanou v dětství, malého syna matky, která zemře v průběhu terapie na rakovinu, dívky agresivně se rozvádějících rodičů a mladého supervidovaného terapeuta z dětského domova.
MUDr. Peter Pöthe je vystudovaný lékař, během studií absolvoval několik odborných stáží na prestižních univerzitách zaměřených na obecnou a dětskou psychiatrii. Na Harvardově univerzitě se zabýval problematikou sexuálně zneužívaných a týraných dětí. Mimo diagnostickou a terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační činnosti a podílí se na tvorbě zákonů na ochranu dětí. Je spolupracovníkem evropské pobočky Světové zdravotnické organizace pro oblast ochranu dětí.
brož., 288 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Padesát minut , Chlapec, kterého chovali jako psa , Hovory k sobě