Informace o produkci Portálu

  • 25. 10. 2016
Informace o produkci Portálu
Kromě představení zajímavých knížek tentokrát přinášíme i informaci o pracovních listech, které jsou určeny k podpoře výuky psaní, čtení, logopedie, osobního rozvoje a dalších aktivit dětí předškolního a mladšího školního věku.

Lowen, Alexander, Lowen, Leslie
Cesta k vibrujícímu zdraví
Překlad: Lorenc, Jan
Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie, která kombinuje práci s tělem a myslí, aby lidem pomohla řešit jejich emoční problémy a realizovat vlastní potenciál. Po krátkém, přehledném úvodu autor knihy a zároveň zakladatel bioenergetiky předkládá přes 100 cvičení zaměřených na různé fáze cvičení, polohy i tělesné oblasti. Připojuje rovněž expresivní a sexuální cviky i masážní techniky. Radí, jak cvičit doma či ve skupině. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání, odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Kniha je zaměřena na odborníky v oblasti tělové psychoterapie i na zájemce o bioenergetická cvičení, pro něž jsou všechny cviky podrobně popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.
Alexander Lowen, M. D., byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Je autorem 14 knih, v Portále vyšla jeho Bioenergetika (naposledy 2015).
brož., 176 s., 269 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také tituly Bioenergetická cvičení, Bioenergetika a Cvičení pro pohodlné.

 

 

 
Sand, Ilse
Přecitlivělost není slabost
Překlad: Somogyi, Viola
Jste unavení z toho, že vám lidé pořád říkají, abyste nebrali život tak vážně? Pokud patříte mezi vysoce citlivé osoby, je vlastně v pořádku, že ho berete vážně. Kniha Přecitlivělost není slabost, kterou napsala dánská psychoterapeutka Ilse Sand, jež do této skupiny osob řadí i samu sebe, poskytuje řadu konkrétních tipů, co dělat, aby se o sebe přecitlivělí lidé dokázali lépe postarat. Autorka ujišťuje, že je v pořádku žít svůj život pomalu a hluboce – že člověk nemusí excelovat a dělat na druhé dojem siláka. Popisuje, jak přecitlivělost vnímat jako výhodu, jak čelit hněvu či vlastnímu studu, jak se vyrovnat s depresí a úzkostí. Připojuje také údaje o výzkumech přecitlivělosti, seznam aktivit, které by mohly vysoce citlivým lidem přinášet radost a zvyšovat jejich životní pohodu, nebo dotazník, s jehož pomocí může každý vlastní přecitlivělost otestovat. Jedná se o jednu z prvních českých knih na téma, jemuž se v posledních letech ve světě dostává hodně pozornosti.
Ilse Sand je dánská terapeutka, supervizorka, trenérka a řečnice, která vydává knihy o přecitlivělosti a seberozvoji. Vystudovala teologii a je členkou Dánské asociace psychoterapeutů.
brož., 136 s., 249 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také tituly Stres v práci a v životě, Šarmantní násilníci a Citová závislost.

 

 

Nakladatelství Portál také vydává pracovní sešity a knížky, které jsou určeny k podpoře výuky psaní, čtení, logopedie, osobního rozvoje a dalších aktivit dětí předškolního a mladšího školního věku.  Aby vám tyto sešity a knihy přiblížil, přichází s ukázkami z jednotlivých titulů, které si můžete vytisknout a použít pro svou potřebu.  Pracovní listy najdete na e-shopu: obchod.portal.cz v sekci Bonusy pro vás nebo u jednotlivých knih v sekci Další informace, zobrazí se vám listy, které po rozkliknutí jednoduše vytisknete. Každý list je uveden samostatně, takže odpadá zbytečný tisk.