Informace o produkci nakladatelství Portál‏

  • 17. 05. 2016
Informace o produkci nakladatelství Portál‏
Další zajímavé čtení z produkce nakladatelství Portál.

Veronika Víchová

Autogenní trénink a autogenní terapie

Relaxace, která pomáhá

Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.

brož., 184 s., 315 Kč

Ukázka z knihy

                                            Související tituly: Bioenergetická cvičení, Relaxační hry s dětmi, Sebeovládání      

 

Hal Stone, Sidra Stone

Obejměte svého vnitřního kritika

Jak sebekritiku obrátit v dar tvořivosti

Autoři ve své knize ukazují, jak vnitřního kritika rozeznat, jak ohodnotit jeho sílu a jak ji transformovat, aby se z kritika stal ochránce a zdroj objektivního hodnocení. Kniha mj. obsahuje sebeposuzovací test, četné příklady výroků, jimiž se jednotlivé typy vnitřního kritika projevují, výňatky z terapeutických rozhovorů a různá cvičení. Autoři též poukazují na různé podoby vnitřního kritika u žen a u mužů, popisují, jak vnitřní kritik souvisí s objevováním vlastního vnitřního dítěte a jak se jim oběma člověk může stát rodičem. 

brož, 224 s., 339 Kč

Ukázka z knihy

Související tituly: Láska nad propastí, Král, Válečník, Kouzelník, Milovník, Matka, Hetéra, Amazonka, Médium