I děti z dětských domovů umějí pomáhat

  • 09. 06. 2015
I děti z dětských domovů umějí pomáhat
Pro děti z dětských domovů je velkým přínosem i pocit, že mohou být někomu užiteční. Navíc se setkávají s dětmi z rodin, se kterými navazují přátelství. I proto se na Hauenštejn rádi pravidelně vrací.

Občanské sdružení Opři se vzniklo v lednu 2012 s cílem pomáhat dětem z dětských domovů v integraci do společnosti. Pro děti z domovů v Krnsku, Novém Strašecí a Pyšelích nabízí pravidelné volnočasové aktivity, výlety, ale také doučování. Snaží se jim též pomáhat v době, kdy dětský domov opouští. Udržuje kontakty i s dětmi, které se z dětských domovů vrací do původních rodin, a i nadále je zve na své aktivity.

V červnu 2013, kdy velkou část republiky postihly rozsáhlé povodně, dobrovolníci sdružení pomáhali s odklízením škod v pražské ZOO, v Hlásné Třebani, ale i na jiných místech  Středočeského kraje. Výprav do Třebaně se též účastnil v té době patnáctiletý chlapec ze strašeckého domova, který byl silným článkem týmu a rozhodně nebyl jen do počtu.

Jeho počin byl pro sdružení inspirací pro navázání spolupráce s hradem Hauenštejnem, který se nachází v Krušných horách nedaleko Ostrova nad Ohří. Na tento hrad se dobrovolníci občanského sdružení Opři se spolu se staršími dětmi z dětských domovů vrací pravidelně již déle než rok, aby mohli být hradní čeládce nápomocní. Od letošního jara tyto dobrovolnické výpravy doplňují i studenti Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael.

Poslední takováto výprava proběhla o víkendu 5.–7. června 2015. Na Hauenštejn pod hlavičkou sdružení dorazily děti z dětských domovů v Novém Strašecí a v Pyšelích, studenti ze školy Michael a čtyři dobrovolníci. Společnými silami pomohli s úklidem mlýna, vyspravením cesty a především s řezáním a navážením dřeva do hradního dřevníku.

Náplní pobytu však nebyla pouze práce. Ve volných chvílích si děti mohly dostatečně zařádit, užít si legraci či si večer opéct buřty. V sobotu odpoledne si pak celá výprava udělala výlet na Boží Dar, kde děti z Krnska a Nového Strašecí stráví dva prázdninové týdny na táboře pořádaném právě sdružením Opři se.

Pro děti z dětských domovů je velkým přínosem i pocit, že mohou být někomu užiteční. Navíc se zde setkávají s dětmi z rodin, se kterými navazují přátelství. I proto se na Hauenštejn rádi pravidelně vrací.