Hry pro rozvoj psychomotoriky

  • 07. 04. 2015
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Nakladatelství Portál připravuje: Lisa A. Kurtz: Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy

Z koupě této knihy přispěje Portál částkou 1 Kč na KLOKÁNEK - projekt Fondu ohrožených dětí.
Nakladatelství Portál připravuje: Lisa A. Kurtz: Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy.
Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti v knize obsažené. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.
Lisa A. Kurz je dětská fyzioterapeutka a s dětmi s handicapem pracuje čtyři desítky let. Vydala několik knih na téma práce s dětmi s handicapem.

Více zde: obchod.portal.cz/hry-pro-rozvoj-psychomotoriky/