Hlasujte pro projekty neziskovek na Burze filantropie!

  • 26. 06. 2015
Hlasujte pro projekty neziskovek na Burze filantropie!
Letošní Burza filantropie v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí pokročila do další fáze svého harmonogramu. Právě v těchto dnech totiž může veřejnost na webu www.burzafilantropie.cz hlasovat pro přihlášené projekty neziskových organizací. V každém okrese následně postoupí projekt s nejvíce obdrženými hlasy do „finále“ dané burzy, kde jej bude prezentovat donátorům a žádat o finanční, materiální nebo jinou podporu pro realizaci projektu.

Letošní Burza filantropie v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí pokročila do další fáze svého harmonogramu. Právě v těchto dnech totiž může veřejnost na webu www.burzafilantropie.cz hlasovat pro přihlášené projekty neziskových organizací. V každém okrese následně postoupí projekt s nejvíce obdrženými hlasy do „finále“ dané burzy, kde jej bude prezentovat donátorům a žádat o finanční, materiální nebo jinou podporu pro realizaci projektu.

Burzu filantropie tradičně pořádá Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj. Burza je inspirována známým televizním pořadem „Den D“, v tomto případě se ovšem o podporu donátorů z řad veřejné správy a firemního sektoru ucházejí neziskové organizace.

Smyslem burzy je spojování světů neziskovek, firem a veřejné správy, zapojena je však do ní prostřednictvím hlasování i široká veřejnost. „Hlasovat pro přihlášené projekty v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy je možné od 18. června do 2. července. Věříme, že veřejnost této možnosti využije, navštíví náš nový web www.burzafilantropie.cz, a touto jednoduchou cestou podpoří svou oblíbenou neziskovku nebo projekt, který ji svou prospěšností zaujme nejvíce,“ vyzývá k zapojení do této dobročinné aktivity Jolana Štěpánková, předsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Další projekty neziskovek, které se budou prezentovat na „finále“ Burzy filantropie budou v interním hlasování vybírat také donátoři ze zapojených firem a veřejné správy. Jedním z pravidelných donátorů Burzy filantropie je také Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor: „Tak jako každý rok se těším na nové a zajímavé projekty neziskových organizací. Radost mi dělá především stoupající kvalita projektů a jejich detailní propracovanost i po stránce ekonomické, což oceňují především firemní donátoři. Důležitou stránkou projektů na burze je především jejich prospěšnost a fakt, že slouží celé společnosti. Hlasovat o nich proto může každý a vybrat si ten, který považuje za nejzajímavější,“ shrnuje radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Samotná Burza filantropie v okrese Ústí nad Orlicí poté proběhne 7. října. Dva týdny poté, tedy 21. října ji bude následovat burza v okrese Svitavy, která se bude konat v Litomyšli. I na tyto finále je veřejnost srdečně zvána, právě zde totiž může svým potleskem opět vyjádřit přízeň „své“ neziskovce nebo projektu a napovědět tak přítomným donátorům při jejich rozhodování o podpoře.


Mgr. Michal Chlumský

Fundraiser, PR pracovník

Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

kancelář: Klášterní 54

530 02 Pardubice

T:  461 031 821

M: 774 941 041

E:  chlumsky@konep.cz