Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů

  • 13. 10. 2013
Helppes – ukázky výcviku asistenčních psů
Helppes je nezisková organizace, jejímž posláním je pomoc osobám s různými druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů. V sobotu 5. října 2013 bylo možné vidět ukázky výcviku a dovedností asistenčních psů na akci Den zdraví Prahy 13 a také na Světovém dni zvířat. A bylo opravdu na co se dívat. Ukázky byly doprovázeny výkladem asistentky ředitelky společnosti Helppes, paní Natálie Novákové.

Helppes je nezisková organizace, jejímž posláním je pomoc osobám s různými druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů. V sobotu 5. října 2013 bylo možné vidět ukázky výcviku a dovedností asistenčních psů na akci Den zdraví Prahy 13 a také na Světovém dni zvířat. A bylo opravdu na co se dívat. Ukázky byly doprovázeny výkladem asistentky ředitelky společnosti Helppes, paní Natálie Novákové.
 

Občanské sdtužení Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení žadatele se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes provádí výcvik vodících psů, asistenčních psů pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, balančních psů, asistenčních psů pro děti, autisty, signálních psů např. pro nemocné trpící epileptickými záchvaty, pro diabetiky, pro sluchově postižené osoby, pro osoby s kombinovanými vadami a také psů pro canisterapii. Výcvik a následná práce, což je pomoc klientovi, např. vozíčkáři, musí psa bavit. Nezbytnou podmínkou je, aby mezi klientem a asistenčním nebo vodícím psem byla vzájemná důvěra, porozumění, náklonost. Ne každý pes je schopen absolvovat výcvik, rozhoduje nejen druh plemena, ale také povaha psa, to je jeden z důvodů, proč se začíná s výcvikem ročních štěňat. U mladších štěňat nelze zcela dobře poznat jejich povahové vlastnosti. Nejprve je třeba určit, k čemu má být pes vycvičen a podle toho se vybírá plemeno i povaha. V každém případě je potřeba, aby pes výborně zvládl poslušnost, to je základ výcviku. Je nemyslitelné, aby se např. pes doprovázející vozíčkáře rozběhl za kočkou. Pes, který má lovecké pudy,  je agresivní nebo bázlivý, není vhodný k žádnému typu výcviku asistenčního, vodícího psa. Vhodný pes k výcviku musí být spolehlivý, vzdělavatelný, musí mít výborný vztah k lidem, chuť k práci, schopnost koncentrace a také musí být schopen se naučit dobře chovat a zachovat pevné nervy v různých situacích a v různém prostředí. Asistenční pes je pro člověka s postižením pomocníkem, který dokáže zčásti nahradit pomoc rodinného příslušníka nebo osobního asistenta. Asistenční pes dokáže svému majiteli pomáhat při běžných činnostech, které jsou pro něho obtížné, jako je např. otevírání a zavírání dveří, zásuvek, pomoc při svlékání, oblékání, podávání a přinášení různých předmětů, někdy i pomoc při vstávání a přemisťování, přitahování invalidního vozíku, podávání věcí z regálu do košíčku, odnesení a předání lístku s nákupem prodavačce, přivolání pomoci, aj. Asistenční pes je stálým, věrným a spolehlivým pomocníkem, musí např. nejen umět rozeznat a najít různé předměty každodenní potřeby, ale také je musí být schopen přinést, podat vcelku, ne po částech. Zní to jako samozřejmost, ale není to samozřejmé, např. jiný stisk musí pes použít pro přinesení mobilu, jiný stisk pro přinesení klíčů nebo porcelánového hrnku. Asistenční pes musí umět přinést a podat předmět z jakéhokoli materiálu, i z materiálu, který mu není příjemný. Vzít do zubů dřevěný, látkový nebo gumový předmět je psu příjemné, ale to se nedá říci o kovových, skleněných nebo porcelánových předmětech. Asistenční pes má nejen vzít do zubů jemu nepříjemné předměty, ale má je také v pořádku přinést svému majiteli, nesmí je např. upustit. Ani naučit psa pomoci při svlékání není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, pes musí vědět, jaký má vyvinout stisk, např. na silonovou punčochu musí vyvinout slabší stisk než např. na koženou rukavici. Pes musí být motivován, dobrou motivací pro psa jsou různé pochoutky.

Vhodná plemena jsou např. labradorský a zlatý retriever, ale pouze jedinci, kteří nemají silný lovecký pud, švýcarský bílý ovčák, německý ovčák, pudl velký, z malých plemen např. střední pudl a malý knírač. V každém případě platí, že pes je vybírán a cvičen na míru dle potřeb postiženého. Vodící pes musí mít kromě ovladatelnosti a poslušnosti také schopnost samostatně zhodnotit a řešit situaci, např. nesmí uposlechnout povel a vyvést nevidomého do nebezpečné situace, např. do výkopu na chodníku. Kromě labradorského a zlatého retrievera se pro tuto práci hodí také např. německý ovčák, švýcarský bílý ovčák, pudl velký, skotský ovčák (kolie). V každém případě však platí, že výběr vhodných psů pro výcvik záleží více na povaze a vlastnostech psa než na plemeni. Signální psi jsou určeni pro klienty trpícími záchvatovými stavy, např. epilepsií, ztrátami vědomí, i pro diabetiky. Signální pes je speciálně vycvičen, je schopen přivolat pomoc, v některých případech dokáže poznat blížící se záchvat, bezvědomí a upozornit klienta nebo mu podat lék nebo přivolat pomoc. Například signální pes pro diabetiky dokáže zpozorovat a reagovat na chemické změny v těle nemocného dříve, než se projeví svými nežádoucími účinky. Výcvik signálních psů pro diabetiky je unikátní metodou sdružení Helppes, vyvinutou spolu se specialistou na výcvik policejních psů, specialistou na pachové práce, Bc. Stanislavem Beníškem. Při poklesu nebo stoupání hladiny glukózy v krvi tělo uvolňuje chemické látky, které mají charakteristický pach. Správně vycvičený pes je schopen poznat tyto nežádoucí změny dříve než nemocný a reagovat na ně, např. při poklesu glukózy v krvi pes podá majiteli láhev s roztokem glukózy nebo při vzestupu hladiny glukózy mu podá např. inzulínové pero. Podmínkou je, že daný předmět musí být vždy na stejném místě. Signalizační psi musí mít výborný až závislý vztah k člověku.

Sdružení Helppes se také zabývá výcvikem psů pro canisterapii. Většina asistenčních a balančních psů jsou zároveň také psy pro canisterapii – pomáhají při prohřívání spastických svalů, při rozvoji jemné a hrubé motoriky apod. Canisterapie je pro psa velmi náročná, má trvat cca 10 až 15 minut, déle ne, nutnou podmínkou je, že canisterapie musí psa bavit.

Ukázky výcviku a dovedností asistenčních psů společnosti Helppes byly nezapomenutelným zážitkem. Další akce společnosti Helppes lze najít na jejich webových stránkách v kalendáři akcí. Zbývá jen dodat, že stát uznává jako kompenzační pomůcku a plně hradí pouze vodící psy pro zrakově postižené, všichni ostatní handicapovaní, bez ohledu na typ jejich postižení, nedostanou od státu žádný příspěvek. Společnost Helppes usiluje o změny v legislativě, které by umožnily zrovnoprávnění všech handicapovaných majitelů asistenčních psů s majiteli vodících psů.

Na krátké video o občanském sdtužení Helppes se můžete podívat ZDE.
Autorka: Evžena Janovská