Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

  • 31. 03. 2013
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Už jste potkali vodícího minikoníka? Bydlí ve výcvikovém areálu občanského sdružení Helppes. Seznamte se.

Než si přečtete o občanském sdružení Helppes oficiální informace, dovolím si představit je trochu z mého pohledu. Možná byste si ředitelku profesionální organizace představili v kostýmku a v lodičkách s nezbytnou složkou dokumentů úhledně srovnaných v deskách, sedící v moderně vybavené kanceláři, kam jí asistentka zrovna nese kávu. Tady tomu tak není. Zuzanu Daušovou jsem neviděla jinak, než v pracovním obleku s minimálně jedním psem po ruce. Anebo s vodícím minikoníkem. Když jsem navštívila výcvikové středisko, bylo mi jasné, že je to její druhý (ne-li první) domov. A když je potřeba, přespí s pejskem v kotci!
Helppesáky můžete potkat na mnoha akcích, kde uvidíte, jak neuvěřitelně nadšení jsou psí pomocníci, co všechno umějí a jak svým páníčkům pomáhají. Pro asistenční psy je pomoc svému páníčkovi zábavou, potěšením a radostí. Helppesáci mají stejnou povahu – pomocí ostatním žijí. Dělají mnoho věcí, které by nemuseli a dělají je s nadšením. Jejich práce by mohla skončit vycvičením psa. Jenže oni shánějí i finanční prostředky na to, aby si klient mohl asistenčního psa dovolit. Na rozdíl od vodících psů totiž stát výcvik asistenčních psů nedotuje. Pro klienty i pro pejsky pořádají řadu zajímavých akcí, soutěže a dokonce i psí promoce. Helppesáci jsou psi v lidském těle. A teď už vážně:
Posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.
Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a kladou ty nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.  Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany Daušové – dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží.
Helppes, jako jediný v ČR, je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.
Pomoci můžete šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží, o lepší integraci osob se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů, nabídkou dobrovolné spolupráce – pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod., poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod., poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes, nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes, uspořádáním společných veřejných akcí.
 
Video o občanském sdružení Helppes najdete zde: youtu.be/rcMYR5A5SFc