Firemní dobrovolníci nahlédli „pod pokličku“ Centru Anabell

  • 09. 09. 2015
Firemní dobrovolníci nahlédli „pod pokličku“ Centru Anabell
Jak moc se liší práce v ziskovém a neziskovém sektoru? Příležitost odpovědět si na tuto otázku mělo několik firemních dobrovolníků během jednoho dopoledne, stráveném v brněnské neziskové organizaci Anabell.

 

Jak moc se liší práce v ziskovém a neziskovém sektoru? Příležitost odpovědět si na tuto otázku mělo několik firemních dobrovolníků během jednoho dopoledne, stráveném v brněnské neziskové organizaci Anabell.
 

Učinili tak díky otevřenosti svého zaměstnavatele a také díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, realizovaného neziskovou organizací Ratolest Brno. Samotný projekt na jedné straně pomáhá firmám uchopit a rozvíjet koncept společenské odpovědnosti (CSR) a na druhé straně mapuje potřeby neziskových organizací a efektivní využívání pomoci firemních dobrovolníků. Projekt, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a v rámci EHP fondů, běží od srpna loňského roku a v současné chvíli je do něj aktivně zapojeno osm firem a sedmnáct neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Zájem ze strany ziskového i neziskového sektoru neustále roste a firmy i organizace přibývají, obě strany si pochvalují zejména rozšíření obzoru v oblasti, která je jim v běžném profesním životě vzdálená.

Obdobnou konkrétní zkušenost mají za sebou právě čtyři dobrovolnice z ekonomického úseku brněnské pobočky firmy IMI Critical Engineering, strojírenské výrobní společnosti zabývající se výrobou vysokozátěžových ventilů pro průmyslová odvětví energetiky a ropný/plynárenský průmysl. Firemní dobrovolnice přišly poslední srpnový čtvrtek pomoci vedení Centra Anabell s projektovou administrativou, na kterou nezbývá sociálním pracovnicím v běžném provozu tolik času, kolik by bylo potřeba. Centrum Anabell nabízí individuální i skupinovou odbornou pomoc a podporu lidem s poruchami příjmu potravy, jejich blízkým i všem, kterým nejsou lhostejné psychické problémy související s neplnohodnotným nebo nedostatečným stravováním druhých. Své služby (telefonickou i krizovou pomoc a internetové poradenství) nabízí v ambulantní i terénní formě. Než se pustily firemní dobrovolnice do samotné pomoci, celou organizací byly provedeny a seznámeny s jejími cíli a posláním, což také po skončení dobrovolnictví nejvíce ocenily. Vhled do běžného chodu neziskových organizací i výměna názorů na konkrétní problematiku je jeden ze silných přesahů firemního dobrovolnictví.

V průběhu výkonu dobrovolnictví vznikla přirozeně debata, která umožnila zástupcům obou sektorů vzájemně a lépe pochopit své fungování a jejímž výsledkem byla oboustranná spokojenost. Např. dobrovolnice Markéta poznamenala, že by příště věnovala dobrovolnictví ráda více času, a že díky této příležitosti si mohla rozšířit povědomí a být užitečná. PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, ředitelka organizace, kvitovala kvalitu a rychlost odvedené práce a upřímný zájem dobrovolnic o jejich činnost.

O celkové spokojenosti vypovídá také opakované zapojení se Centra Anabell do projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví, do kterého se může zapojit i vaše firma nebo nezisková organizace. Obecné informace, příklady dobré praxe a získání kontaktu pro zapojení najdete na webových stránkách projektu: www.lavinadobrovolnictvi.cz.

 

Mgr. Petra Lazárková, koordinátor firem, petra.lazarkova@ratolest.cz, +420 731 500 050

Mgr. Tereza Šmerdová, koordinátor NNO, tereza.smerdova@ratolest.cz, +420 774 281 831