Finanční gramotnost

  • 29. 05. 2015
Finanční gramotnost
Mnozí lidé se utápějí v dluzích. Jednou z hlavních příčin je nízká finanční gramotnost. Finanční gramotnost je pro život nezbytná, podobně jako počítačová gramotnost a umět číst, psát a zvládat jednoduché počty jako je sčítání, odčítání, malá násobilka. Finanční gramotnost ušetří spoustu starostí, problémů, stresů a chrání také před pádem do dluhové pasti.

Mnozí lidé se utápějí v dluzích. Jednou z hlavních příčin je nízká finanční gramotnost. Finanční gramotnost je pro život nezbytná, podobně jako počítačová gramotnost a umět číst, psát a zvládat jednoduché počty jako je sčítání, odčítání, malá násobilka. Finanční gramotnost ušetří spoustu starostí, problémů, stresů a chrání také před pádem do dluhové pasti.

Co je finanční gramotnost
Finanční gramotnost je schopnost zodpovědně hospodařit se svými penězi, mít přehled o své finanční situaci, orientovat se na trhu zboží a služeb. Finančně gramotný jedinec si vše řádně pročte, nepodepíše, čemu nerozumí, nepodepíše nevýhodnou smlouvu, nepůjčuje si na něco, co nepotřebuje, nenechá se nachytat na lákavé nabídky, zodpovědně hospodaří se svými penězi, ví kam se obrátit v případě potíží. Pokud ho nepředvídatelné životní okolnosti stáhnou do dluhů, neutíká před věřiteli ani nepropadá panice. Chová se zodpovědně, komunikuje se svými věřiteli a snaží se včas vyřešit své problémy s dluhy.  Finančně gramotný jedinec promýšlí každý krok, řídí se podle starého známého přísloví „Třikrát měř, jednou řež“.

Hlavní zásady finanční gramotnosti
Základy finanční gramotnosti se dají shrnout do těchto bodů:

Nic není zadarmo                                                                                                    
V životě a v oblasti financí nic není zadarmo. Prodejci a poskytovatelé finančních služeb jsou soukromí podnikatelé, jejich cílem je zisk. Pokud je některá služba zdarma, zaplatíme za ni jiným způsobem, někdy i několikanásobně, aniž si to mnohdy uvědomíme.  
                                                                                
Mít přehled o svých penězích                                                
Mít přehled o svých penězích, o svých příjmech, výdajích, závazcích, o celkovém množství svých peněz a cenností, jakými jsou např. cenné papíry, je základní podmínkou zodpovědného hospodaření s penězi.                                               
Plánovat                                                
Plánování není pouze výsadou manažerů. Každý člověk by měl plánovat své příjmy, výdaje a také investice. Člověk, který plánuje, si nikdy nepůjčuje zbytečně. Rozlišuje mezi nutnými věcmi a mezi věcmi, bez kterých se obejde, nikdy neutrácí lehkomyslně, nepodléhá tlaku módy ani vlivu reklam. Plánování chrání před lehkomyslností a pádem do dluhové pasti.   
                                         
Vědět, jak řešit finanční problémy                                        
Finančně gramotný jedinec vidí obvykle možné problémy dříve, než nastanou a dovede jim předejít. Pokud ho nečekaný zvrat okolností uvrhne do dluhů, do finančních problémů, ví, kde má hledat pomoc a řešení své situace.      
  
Vědět, s kým jednat
Je nutné vždy vědět, s jakým partnerem jednáme. Je třeba vědět, o co jde poskytovateli půjčky, zboží či služby. Finančně gramotní jedinci nejezdí na předváděcí akce, umí si poradit s podomními prodejci i s prodejci po telefonu. Finančně gramotný jedinec umí posoudit, zda je jeho partnerem profesionál, kterému jde o poskytnutí kvalitní služby či zboží nebo zda je jeho partnerem prodejce, kterému jde pouze o provize, o zisk.                                  

Číst všechno                                                       
Finančně gramotný jedinec nikdy nejedná pod tlakem, nevěří slepě poskytovatelům úvěrů, ale hledá nejvýhodnější nabídku. Finančně gramotný jedinec si neplete reklamu se zdrojem informací ani nic nepodepisuje bezmyšlenkovitě. Vše si řádně pročte, zeptá se na to, čemu nerozumí, vše si promyslí, poradí se a potom teprve případně podepíše. Finančně gramotný jedinec nikdy nepodepíše, co si důkladně nepročetl a čemu nerozumí.   
 
Orientovat se v nabídce finančních produktů a služeb                         
Finančně gramotný jedinec se dobře orientuje v nabídce finančních produktů i služeb. Dokáže správně posoudit výhodnost nabídky a také umí správně investovat našetřené peníze. Finančně gramotný jedinec si neplete pojmy, neplete si např. pojistku se spořením.

Chránit svá data                                              
Ochrana vlastních dat je klíčová. Finančně gramotný jedinec má svá data zabezpečená. Ví, na co si dát pozor při výběru z bankomatu, ví, že je třeba volit PIN, který není snadno rozluštitelný, ví, jak se má bezpečně chovat při používání internetového bankovnictví, má zabezpečená svá data na počítači, má přehled o svých penězích, o svých závazcích. Dokáže rozlišit podvodné metody, které slouží k vylákání citlivých informací ohledně svých dat. Nekliká na odkazy podvodných e-mailů, nestahuje si pochybné soubory ani nikomu nesděluje svůj PIN, své přístupové heslo do internetového bankovnictví. Je velmi opatrný a nikomu neposkytne ani další data jako je číslo karty, její platnost, kód CVC2/CVV2 (poslední tři číslice vpravo u podpisového proužku karty). 

Autorka: Evžena Janovská