Filantropická sezóna zakončena v Litomyšli

  • 23. 10. 2015
Filantropická sezóna zakončena v Litomyšli
V Litomyšli se uzavřel letošní cyklus Burz filantropie – unikátního setkání podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Na přehlídce neziskovek působících ve svitavském okrese bylo prezentováno 5 projektů. Donátoři z regionálních firem, města Litomyšl a Pardubického kraje na jejich vznik přispěli dary v celkové hodnotě 295 000 Kč.

 

Tisková zpráva

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, o. s.

Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 774 412 876, machova@konep.cz

 

 

Filantropická sezóna zakončena v litomyšli

Pardubice – 22. října 2015

 

V Litomyšli se uzavřel letošní cyklus Burz filantropie – unikátního setkání podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Na přehlídce neziskovek působících ve svitavském okrese bylo prezentováno 5 projektů. Donátoři z regionálních firem, města Litomyšl a Pardubického kraje na jejich vznik přispěli dary v celkové hodnotě 295 000 Kč.

 

Burzu filantropie pořádá již čtvrtým rokem Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj. Mezi štědrými donátory se letos tradičně objevili zástupci firem Medesa, Saint-Gobain Adfors, Nadační fond J & T, AB Plast, Rádio Černá Hora, město Litomyšl a Pardubický kraj. Nově je doplnila i Nadace ČEZ a vodárenská společnost VHOS.

 

Litomyšlské setkání přineslo spoustu nových nápadů. „Burza opět ukázala, že když se dokážeme spojit, tak se může narodit řada zajímavých projektů, přičemž se potvrdilo, že neziskovky jsou schopny za málo peněz udělat spoustu dobrého. Smyslem burzy je také se společně sejít, zjistit, kdo co dělá a vymyslet reálnou spolupráci všech, co si mohou navzájem pomoci. Děkuji proto všem zapojeným donátorům, že mají chuť se burzy účastnit,“ shrnul litomyšlskou Burzu filantropie Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který je od počátku burzy jejím stálým donátorem.

 

Nových veřejně prospěšných projektů nakonec vznikne 6. Kromě pěti prezentovaných získalo přímou podporu od donátora, tzv. divokou kartu, Centrum J. J. Pestalozziho. Nadto obdržely organizace Rytmus Východní Čechy a Komuniké o.p.s. šek na mediální kampaň ve výších 10 000 Kč.

 

Díky svým perfektním prezentacím si na Burze filantropie vysloužila podporu Oblastní charita Polička s projektem „Vyženeme nezvaného nájemníka“. Nezvaným nájemníkem je brouk tesařík krovový, který se zakousává do střechy sídla charity – je proto nutné opravit napadené trámy a zabezpečit dřevo proti škůdci. Uspěla také Farní charita Litomyšl. Smyslem jejího projektu „Když se nadechnu, zvládnu víc“ je vytvoření vhodných pracovních prostor, které poskytnou důstojné zázemí pro pečovatele z respitní péče, jediného zařízení tohoto typu na Litomyšlsku.

 

Svůj první úspěch na Burze filantropie zaznamenala organizace Generace 89 s projektem „Prima odpoledne“. Takové prima odpoledne znamená smysluplné a aktivní trávení volného času dětí ze sociálně potřebných rodin, a to v doprovodu nového kamaráda – studenta pedagogické školy. „Starší bráchové a ségry“ budou s dětmi chodit na výlety a pomáhat jim zahnat jejich smutky. Generace 89 nám například prozradila, že jedno z těchto dětí nikdy nebylo v lese nebo, že když pro desetileté děvče uspořádali oslavu narozenin, byla její první v životě. A to vše „Prima odpoledne“ mění.

 

Poprvé si odměnu z burzy odnesl i Spolek archaických nadšenců. Těm se totiž podařilo zachránit a obnovit kaple ve Vysokém lese u Sebranic na Svitavsku. Respekt si zaslouží i proto, že veškeré práce dělali dobrovolnicky a bez nároku na odměnu. Nyní mohou vydat o svém snažení knihu, která opravené kaple představí veřejnosti a poskytne zároveň manuál dalším restaurátorům, kteří se budou chtít pokusit o něco podobného. Projekt donátory velmi zaujal a přímo na burze si se spolkem domluvili i společný turistický výlet po kapličkách.

 

Z „charitní rodiny“ uspěla i Charita Svitavy s projektem „Tvořivá dílna – místo, které pomáhá“. Ta bude sloužit klientům charity, budou zde moci rozvinout své dovednosti a naučit se vyrábět šperky, dárkové předměty a podobně.

 

Tím výčet úspěšných projektů v letošním ročníku Burzy filantropie končí, vznik dalších však můžeme očekávat. „Burzu filantropie budeme určitě pořádat i v roce 2016. Zavítáme s ní do Pardubic, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a samozřejmě také do Litomyšle. Zde máme velkou podporu od pana starosty Kašpara a vedení města. Je skvělé, že chtějí takto pomáhat neziskovým organizacím a rozvoji života svých obyvatel,“ chválí spolupráci s Litomyšlí Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

 

Neziskové organizace působící v Pardubickém kraji tak budou mít i v příštím roce možnost na webu www.burzafilantropie.cz přihlásit do burzy své veřejně prospěšné projekty a nalézt díky nim nové partnery mezi osvícenými podnikateli, firmami i veřejnou správou.