FAIR TRADE – nejen férový obchod, ale i pomoc potřebným

  • 18. 12. 2013
FAIR TRADE – nejen férový obchod, ale i pomoc potřebným
Bio nejsou jen potraviny. Bio je také např. oblečení. Žádný z výrobků FAIR TRADE neobsahuje chemické látky, např. oblečení je z přírodních materiálů, např. 100% bavlna, žádný silon a další umělé látky. Stejně tak všechny rukodělné výrobky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, např. ze dřeva, kovu, apod., je dovoleno používat pouze přírodní barviva. Pro potraviny je samozřejmostí, že jsou pěstovány tradičním způsobem, tj. bez použití chemických prostředků, např. hnojiv. Ani při výrobě se nesmí do výrobků přidávat žádné uměle vyrobené chemické látky.

Myšlenka FAIR TRADE je spravedlivé obchodování, které všem zúčastněným stranám zajišťuje spravedlivé a důstojné životní podmínky a spotřebitelům zajišťuje kvalitní zboží. Myšlenka FAIR TRADE znamená dát šanci chudým lidem v rozvojových zemích vydělat si na živobytí, poskytnout jim za jejich práci spravedlivou odměnu a tak zabránit vykořisťování. Více informací o FAIR TRADE mi poskytla spoluzakladatelka prvního obchůdku FAIR TRADE, Věra Lukášová.

 

FAIR TRADE je značkou kvality i spravedlivého partnerství. Jak tato myšlenka vznikla?

 

Myšlenka FAIR TRADE vznikla před 60 ti lety v USA, zakladatele této myšlenky neznáme, s největší pravděpodobností to byly obyčejné americké ženy, kterým nebyla lhostejná bída druhých lidí a chtěly jim pomoci. Začátky byly velice těžké, ale díky těmto ženám je v současné době myšlenka FAIR TRADE známá na celém světě, např. firma GEPA je největší FAIR TRADE firma v Německu. Myšlenku FAIR TRADE jsem přinesla do naší republiky před 20 ti lety společně s vinohradským evangelickým farářem Jaromírem Dusem. Myšlenku FAIR TRADE jsem spolu s farářem Dusem propagovala prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Jeden svět, kterou založily v toce 1994 pražské evangelické sbory Českobratrské církve evangelické Vinohrady a Jarov. Mnoho lidí mělo námitky, že jsme chudá země. Na tyto námitky jsme jim odpovídali, že proti rozvojovým zemím, kde není např. dostupná zdravotnická pomoc a kde mnoho lidí neumí číst a psát, protože jim nebylo umožněno ani základní vzdělání, jsme boháči. Založili jsme také první FAIR TRADE obchůdek v Korunní ulici v pražských Vinohradech, kde jsme začali prodávat výrobky FAIR TRADE. Máme velkou radost, že se myšlenka FAIR TRADE i obchody FAIR TRADE rozšířily i v naší republice. V současné době propaguje myšlenku FAIR TRADE mezi širokou veřejností Ekumenická Akademie. Možná se zeptáte, proč jsme to dělali - normální je pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc.

 

Blahopřeji Vám k Vašemu úspěchu. FAIR TRADE je v povědomí široké veřejnosti jako symbol kvality. To je však jen jedna věc. Můžete pohovořit o té druhé myšlence, tj. o myšlence pomoci potřebným?

 

FAIR TRADE učí spotřebitele přemýšlet nejen o kvalitě zboží, které si kupují, ale i o tom, co kupují a kde to kupují. Každý výrobek má svůj příběh, příběh o lidech, kteří ho vyrobili i o zemi původu. FAIR TRADE je kvalita i šance pro chudé lidi z rozvojových zemí, žijících v bídě, aby si vydělali na důstojné podmínky k životu. FAIR TRADE zaručuje spravedlivou odměnu všem výrobcům za jejich výrobky, tím zabraňuje vykořisťování, které je v rozvojových zemích běžné. Stejně tak zabraňuje dětské práci, tj. práci dětí do 16 ti let, děti mají sedět ve školních lavicích a ne dřít jako otroci, aby oni i jejich rodiny přežily. FAIR TRADE nabízí výrobcům poradenství, např. sleduje módní trendy a radí jim, co a jak mají vyrábět, aby byl o jejich výrobky co největší zájem.

  

Vraťme se zpět ke kvalitě. Musí být všechny výrobky FAIR TRADE bio?

 

Ano, musí. Musí se jednat o přírodní výrobky, bio nejsou jen potraviny. Bio je také např. oblečení. Žádný z výrobků FAIR TRADE neobsahuje chemické látky, např. oblečení je z přírodních materiálů, např. 100% bavlna, žádný silon a další umělé látky. Stejně tak všechny rukodělné výrobky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, např. ze dřeva, kovu, apod., je dovoleno používat pouze přírodní barviva. Pro potraviny je samozřejmostí, že jsou pěstovány tradičním způsobem, tj. bez použití chemických prostředků, např. hnojiv. Ani při výrobě se nesmí do výrobků přidávat žádné uměle vyrobené chemické látky.

 

Jak získáváte kontakty?

 

Jelikož v naší republice není přímý kontakt na společnosti z rozvojových zemí, využíváme kontaktů ze sousedního Německa. V Německu je FAIR TRADE supermarket, kde lze koupit výrobky FAIR TRADE pro FAIR TRADE obchody. Využíváme také možnost nákupu FAIR TRADE výrobků přes e-shop.

 

Ve Vašem obchůdku se specializujete na prodej rukodělných výrobků, potravin jako je káva, čaj, čokolády, čokoládové tyčinky, kakao, cukry, quinoa. Máte v obchůdku stálé zaměstnance?

 

Máme jen jednu paní, která pracuje na poloviční úvazek, ostatní pracovnice jsou dobrovolnice v důchodovém věku. Náš obchůdek musíte vidět, máme šperky, krabičky z banánových listů, ve kterých je ceylonský čaj a teď máme i vánoční zboží, anděly, betlémy, anděl i betlém je z každé země jiný, např. postavy betlémů z Peru mají čepice. V  našem obchůdku je čas si popovídat s každým zákazníkem. Věnujeme se každému zákazníkovi, chceme, aby byli naši zákazníci spokojeni a rádi se k nám vraceli, např. na stolku máme knihu o zemích původu našeho zboží a zákazník si může přečíst potřebné informace o zemi původu zboží, které si právě kupuje.

 

Můžete říci na závěr nějaký zajímavý příběh, který se váže k Vašemu obchůdku?

 

Velmi ráda. Jeden zákazník si v našem obchůdku koupil koš na prádlo. Najednou se zastavil u dveří a vytáhl kladivo, přítomné prodavačky se na něho podívaly s velkým zděšením. Zákazník se usmál a řekl: „Co koukáte, jste ženské a ty dveře si nespravíte!“

 

Děkuji za rozhovor.

 

Více informací o obecně prospěšné společnosti Jeden svět a FAIR TRADE můžete najít na webových stránkách www.jedensvet­.org.

 
Autorka: Evžena Janovská