EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ SITUACE OHROŽENÝCH RODIN

  • 24. 05. 2017
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ SITUACE OHROŽENÝCH RODIN
Brno, 23. 5. 2017 – Nezisková organizace Ratolest Brno realizovala 26 měsíců projekt s názvem „O dětech s dětmi“. Sociální pracovníci Sociálně aktivizačního programu (dále SAP) Ratolesti Brno realizovali 26 případových konferencí se 17 rodinami. V rámci projektu vytvořili metodické příručky a organizovali setkávání s odborníky. To vše s cílem zlepšit životní situace rodin a jejich dětí, které se ocitají v ohrožení.

Brno, 23. 5. 2017 – Nezisková organizace Ratolest Brno realizovala 26 měsíců projekt s názvem „O dětech s dětmi“. Sociální pracovníci Sociálně aktivizačního programu (dále SAP) Ratolesti Brno realizovali 26 případových konferencí se 17 rodinami. V rámci projektu vytvořili metodické příručky a organizovali setkávání s odborníky. To vše s cílem zlepšit životní situace rodin a jejich dětí, které se ocitají v ohrožení.

Projekt „O dětech s dětmi“ byl realizován na pokračování (16 + 10 měsíců), a to zejména díky úspěšnosti jednotlivých činností. Ty pomáhaly řešit nepříznivou situaci rodin (při zachování jejich integrity) s důrazem na posilování rolí dětí při tomto procesu. Nabízel dostatek prostoru pro přípravu rodin na jednotlivé kroky, kterými při řešení své situace, s dalšími odborníky, procházely. Při 26 realizovaných případových konferencích během dvou a čtvrt roku se podařilo značně posunout, či vyřešit obtížnou situaci v 17 rodinách.

Součástí projektu byla také setkávání s odborníky a vzdělávání, díky kterým se prohloubila spolupráce neziskového sektoru a státního aparátu. Díky ní se tak efektivněji řešily problémové situace v rodinách.
„Za poslední dva roky vidím ohromný posun v kvalitě realizovaných setkání při práci s rodinou. Velmi podstatné bylo zvyšování povědomí, mezi kolegy i rodinami, o samotném nástroji případových konferencí a jeho přínosu. Dalším důležitým bodem byla kvalitní příprava rodiny na proces případových konferencí a posilování sebevědomí dětí při sdělování vlastních přání a potřeb, která ovlivňují finální rozhodnutí o osudu rodiny. Nezbytná byla i podpora a součinnost při realizaci jednotlivých setkání,“ říká Bc. Sandra Šmídová, koordinátorka projektu, sociální pracovnice SAP Ratolest Brno.
Díky projektu vzniklo několik výstupů, které mají dál vzdělávat a inspirovat další odborníky při práci na případových konferencích a řešení nepříznivé životní situace rodin.
Ratolest Brno se rozhodla pro realizaci projektu na základě dlouhodobých zkušeností při práci s rodinou, které ukazovaly, že hlas dětí při strategických rozhodnutích o osudu jejich rodin nebyl brán dostatečně na zřetel.
Projekt „O dětech s dětmi“ byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
www.eeagrants.org
Kontakty:
Bc. Sandra Šmídová DiS., koordinátorka projektu „ O dětech s dětmi“ SAP Ratolest Brno, sandra.smidova@ratolest.cz, 608 563 977
Mgr. Veronika Křížková, PR a média, veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776