EAPN již patnáctým rokem bojuje s chudobou v Česku. Jako jeden z nástrojů vidí nepodmíněný základní příjem

  • 17. 10. 2019
EAPN již patnáctým rokem bojuje s chudobou v Česku. Jako jeden z nástrojů vidí nepodmíněný základní příjem

Tisková zpráva

Praha, 17. 10. 2019 - V Evropské unii žije téměř 119 milionů lidí na hranici chudoby a sociálního vyloučení, což je necelých 24 % všech obyvatel Unie. V tuzemsku je chudobou ohrožen každý desátý člověk. S příčinami fenoménu sociálního vyloučení v Česku už patnáctým rokem bojuje i Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN), která propojuje místní neziskové organizace a pomáhá nejen zvyšovat povědomí o situaci těch nezranitelnějších obyvatel, ale také jim sama aktivně nabízí pomocnou ruku.
 

“Naše sdružení obhajuje zájmy lidí v nouzi, umožňuje, aby hlas lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením slyšela veřejnost a politici a organizuje jejich setkávání. Po celých 15 let své existence v ČR usilujeme o to, aby podpora byla lidem co nejblíže místu, kde žijí, proto spolupracuje s městy a obcemi a pomáháme jim v tom, aby mohla lidem poskytovat nezbytné informace a nabízet řešení jejich často svízelných životních problémů," popisuje poslání sdružení jeho předseda Karel Schwarz.

Během uplynulých patnácti let se EAPN podařilo inovativními způsoby upozorňovat na konkrétní problémy chudobou ohrožených skupin. Organizace uspořádala například několik národních setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením, kde se otevřel prostor pro bezprostřední zpětnou vazbu poskytovatelům sociálních služeb přímo od jejich příjemců. Obdobné setkání proběhlo také na celoevropské úrovni v Bruselu, kde se mu dostalo velkých ohlasů.

EAPN se však kromě obecných témat dlouhodobě zaměřuje na specifika řešení chudoby. Klíčové je pro organizaci téma tzv. „nepodmíněného základního příjmu“, které vidí jako účinný nástroj pro návrat sociálně vyloučených do důstojného života, nebo také pomoc seniorům, kteří jsou z hlediska chudoby jednou z nejohroženějších skupin.

V současné době vidí předseda Karel Schwarz jako obrovský problém nedostupnost bydlení, které je přitom naprostým základem důstojného života každého člověka. Jako jedno z možných opatření navrhuje EAPN využívání neobydlených bytů a domů jako přístřeší pro lidi bez domova, které by mělo jít ruku v ruce s rozšířením občanských poraden a sociálních služeb. „Chudobě lze vždy předcházet. Státu se i z ekonomického hlediska vyplatí, aby ze svého rozpočtu podpořil chod občanských poraden a dalších sociálních služeb pro lidi v obtížné životní situaci. Jako nezastupitelnou vidím také roli neziskových organizací, které pomáhají nepřebernému množství lidí nespadnout do propasti jménem sociální vyloučení,“ dodává Schwarz.

EAPN ČR je sdružením neziskových organizací s celorepublikovou působností, které pomáhají lidem žijícím v chudobě, mezi něž například patří Diakonie v České republice, Hnutí Křesťan a práce, z.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Asociace občanských poraden, Česká asociace streetwork, z.s., Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Člověk v tísni, o.p.s. a další. Cílem sdružení je snižovat chudobu v české společnosti, mírnit negativní dopady sociálního systému u ohrožených skupin a prosazovat změny v české legislativě a veřejné správě České republiky. Dále pracuje na odstraňování společenských a politických bariér vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením a aktivně jedná v řešení problematiky insolvenčního zákona.