DOMÁCÍ NÁSILÍ PRÁZDNINY NEMÁ. V CENTRU LOCIKA PŘIBÝVAJÍ DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOC.

 • 10. 08. 2015
DOMÁCÍ NÁSILÍ PRÁZDNINY NEMÁ. V CENTRU LOCIKA PŘIBÝVAJÍ DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOC.
Více než 30 dětí, které zažívají domácí násilí (jako svědci či přímé oběti), získalo pomoc v novém specializovaném centru LOCIKA. Téměř 400 třicetiminutových konzultací a terapeutických sezení poskytli odborníci centra LOCIKA za dva měsíce od jeho otevření.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ  PRÁZDNINY  NEMÁ.  V  CENTRU  LOCIKA PŘIBÝVAJÍ  DĚTI,  KTERÉ  POTŘEBUJÍ  POMOC.

                                           
Praha, 6. srpna 2015
 

Více než 30 dětí, které zažívají domácí násilí (jako svědci či přímé oběti), získalo pomoc v novém specializovaném centru LOCIKA. Téměř 400 třicetiminutových konzultací a terapeutických sezení poskytli odborníci centra LOCIKA za dva měsíce od jeho otevření.

 

„Již dlouho jsme si uvědomovali, že odborná pomoc pro dětské oběti a svědky domácího násilí chybí, zájem o naše bezplatné služby předčil veškerá očekávání. A to je doba prázdnin“, konstatuje Petra Wünschová, vedoucí centra LOCIKA a dodává: „Dva měsíce od otevření máme krátkodobou kapacitu naší služby téměř naplněnou a uvažujeme o jejím rozšíření. Potřeba odborné pomoci pro ohrožené děti ze strany rodičů i státních orgánů se ukazuje velmi naléhavou a je důkazem toho, jak moc služby pro ohrožené děti v ČR chybí. Takováto centra pomoci pro ohrožené děti by měla existovat v každém kraji.“

 

Děti, které zažívají doma násilí, patří mezi nejvíce ohrožené skupiny dětí. Domácí násilí hluboce deformuje psychosociální vývoj dítěte, jeho vztahy k oběma rodičům i jeho budoucí vztahy a perspektivu. Tyto děti neznají dětskou bezstarostnost, žijí v dlouhodobém stresu a strachu o zdraví a život svůj i svých blízkých. „Z naší dlouholeté praxe máme potvrzeno, jak domácí násilí negativně ovlivňuje další život a vývoj dětí ve všech podstatných oblastech. Tyto děti často trpí vysokou nemocností, jsou ohroženy jejich sociální dovednosti, výsledky ve škole, vztahy s vrstevníky i jejich budoucí partnerské vztahy. Jde o děti vysoce ohrožené syndromem týraného a zneužívaného dítěte, často hluboce traumatizované. Tyto děti potřebují specializovanou odbornou péči. Věřím, že díky našemu centru dostává více dětí novou šanci zažít normální dětství,“ uvádí Doc. Oldřich Matoušek, uznávaný odborník v práci s dětmi z ohrožených rodin.

 

Centrum LOCIKA založila nezisková organizace ACORUS, která již 18. rokem pomáhá obětem domácího násilí. Centrum sídlí v Praze 7 a jeho bezplatné specializované služby může ročně využít až 150 dětí a jejich rodičů z  Prahy a Středočeského kraje. Bližší informace na www.centrumlocika.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílevzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči ozdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Aktivity projektu Tři pilíře bezpečí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV v oblasti inovací.  Projekt rovněž spolufinancuje Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace Naše dítě. Děkujeme rovněž za podporu a záštitu Městské části Praha 7.

 

Kontakt: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323