DOMÁCÍ NÁSILÍ - MOŽNOSTI A LIMITY NAŠÍ PRÁCE

  • 03. 04. 2018
DOMÁCÍ NÁSILÍ - MOŽNOSTI A LIMITY NAŠÍ PRÁCE

 V Praze, 2. 4. 2018. - Centrum ACORUS na pomoc obětem domácího násilí a Neziskovka roku 2017 pořádá další v řadě mezioborových setkání pro odborníky. Seminář se uskuteční za podpory Magistrátu hl. m. Prahy v prostorách Staroměstké radnice na Praze 1 ve čtvrtek 5. dubna 2018.

Záštitu nad akcí opět převzal pan Daniel Hodek, radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky, který k tomu uvádí: "Domácí násilí je téma, které v poslední době stále více rezonuje. Jsem rád, že se nám daří zvyšovat míru informovanosti o tomto tématu a to jak u laické tak odborné veřejnosti..."


Cílem tohoto mezioborového setkání pro zainteresované odborníky je rozvinout diskusi a výměnu zkušeností o možnostech a způsobech práce s obětmi domácího násilí, se kterými přicházejí v rámci své profese do styku. "Jarní odborný seminář o práci s obětmi domácího násilí organizujeme již podruhé. Snahou je přinášet inspiraci a zvyšovat míru informovanosti zainteresované odborné veřejnosti o tomto společenském a sociálním problému“ říká Jaroslava Chaloupková, ředitelka centra ACORUS. "Zapadá to do naší koncepce zvyšování povědomí laické i odborné veřejnosti o domácím násilí - tématu, které je stále opředeno řadou mýtů. Z naší dlouholeté praxe víme, že čím větší informovanost, tím snadnější je pro oběti uvědomit si svou situaci a vyhledat odbornou pomoc. Jde nám o to, aby ti, kteří se rozhodnou násilný vztah ukončit, nemuseli překonávat odpor i u těch, u kterých hledají podporu" dodává.


ACORUS, Neziskovka roku 2017, má azylový dům i poradnu


Centrum ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím již více než 20 let. Za tu dobu jeho pomoc vyhledalo přes 5000 lidí, kteří se dovolali na non-stop linku 283 892 772, využili bezplatných služeb ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezli útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. 


Centrum ACORUS získalo prestižní ocenění Neziskovka roku 2017. Cenu každoročně uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) profesionálně vedeným neziskovým organizacím.