Dogs for people - slavnostní promoce psích pomocníků

  • 18. 09. 2015
Dogs for people - slavnostní promoce psích pomocníků
Pes je přítel člověka, stará známá pravda. Pro mnohé lidi je pes i nepostradatelným pomocníkem, který jim nahrazuje ruce, nohy, zrak, sluch, pomáhá jim zprostředkovat kontakt s okolím. V sobotu 12. září se konala ve výcvikovém areálu Helppes v Praze 5, v Motole, slavnostní promoce úspěšných psích absolventů Helppsí akademie s názvem „Dogs for people“.

Pes je přítel člověka, stará známá pravda. Pro mnohé lidi je pes i nepostradatelným pomocníkem, který jim nahrazuje ruce, nohy, zrak, sluch, pomáhá jim zprostředkovat kontakt s okolím. Tento čtyřnohý, chlupatý přítel a pomocník pomáhá lidem i v dalších oblastech. K tomu potřebuje speciální výcvik, který je vysokou školou psích dovedností. Univerzitou, která poskytuje psím studentům tento výcvik, je společnost Helppes. V sobotu 12. září se konala ve výcvikovém areálu Helppes v Praze 5, v Motole, slavnostní promoce úspěšných psích absolventů Helppsí akademie s názvem „Dogs for people“. Akce se konala pod záštitou Mgr. Michaely Marksové, ministryně MPSV a MČ Prahy 5, generálním partnerem akce byla společnost Staropramen.

Před začátkem slavnostní promoce absolventů Helppsí akademie se tvořila před výcvikovým areálem Helppes dlouhá fronta. Každý z návštěvníků mohl přispět na výcvik asistenčních, canisterapeutických a signálních psů. V aerálu nechybělo chutné občerstvení ani literatura o psech, jejíž zakoupením návštěvníci příspěli organizaci Helppes na výcvik asistenčních, canisterapeutických a signálních psů. Stát hradí pouze výcvik vodících psů, na výcvik asistenčních, signalních a canisterapeutických psů nepříspívá ani korunu. Nepovažuje je totiž za kompenzační pomůcku.

 

Krátce po půl jedenácté nastoupili psí asbsolventi se svými hlavními trenéry na pódium za zvuků studentské hymny „Gaudeamus igitur“. Následovalo přečtení slavnostního slibu, který měli složit přítomní psí absolventi Helppsí akademie. Každý z absloventů měl složit slib olíznutím žezla. Po složení slibu dostal každý z absolventů diplom, který převzali jejich hlavní trenéři. Úspěšní psí absolventi dostali krmivo a hračky, věnované sponzory.

Pes – nepostradatelný pomocník a přítel postiženého člověka

Po slavnostní promoci následovalo předání úspěšných psích absolventů jejich novým majitelům s různým zdravotním postižením, aby jim pomáhali v jejich nelehkém životě. Slavnostního předání asistenčních psů se účastnily známé osobnosti - zpěvačka Marta Kubišová se svoji fenkou Bižu, spisovatelka Bára Nesvadbová, zpěvák a skladatel Miro Žbirka, zpěvák a kytarista Pavel Roth, legenda pop music, pěvecký mistr Karel Gott a mnoho dalších. Zpěvačka Marta Kubišová přečetla psí ukolébavku, která zatím není zhudebněna a která se brzy objeví v jejím repertoáru. Spisovatetelka Bára Nesvadbová se svěřila s velkou láskou k psům a slíbila napsat povídky o psech. Akce nabízela jedinčný zážitek nejen v podobě slavnostní promoce a ukázky dovedností psů, vycvičených společností Helppes. Jedinečný zážitek nabízely také koncerty slavných zpěváků a hudebníků.

Mezi novými majiteli psích absolventů byli zejména lidé, jejichž zdravotní postižení je upoutalo na ínvalidní vozík a mnozí z nich měli postižené také horní končetiny. Mezi nimi byl i malíř pan Bohumil, který dokáže i přes to, že je kvadruplegik, malovat nádherné obrazy, jeden z nich daroval slavnému zpěvákovi Karlu Gottovi. Panu Bohumilovi pomáhal asistenční pes Ralf, který byl jeho velkým přítelem. Pes Ralf získal dokonce cenu v mistrovství asistenčních psů, které se koná každoročně v areálu Výstaviště Letňany v Praze. Pan Bohumil i jeho věrný pomocník asistenční pes Ralf by byli dodnes nerozluční přátelé, kdyby jeho věrného pomocníka Ralfa nezničila zákeřná a obávaná nemoc jménem rakovina. Pro těžce zdravotně postiženého malíře je asistenční pes nepostradatelným pomocníkem.

Někteří z úspěšných absolventů Helppsí akademie pomáhají svým novým majitelům jako canisterapeutičtí a signální psi. Jedním z těchto nových majitelů je malý Honzík, který trpí i autismem. Jeho nový čtyřnohý kamarád mu bude nejen pomáhat jako asistenční pes, bude mu také jako canisterapeutický pes prohřívat jeho spastické končetiny, což znamená končetiny ztuhlé v křeči. A nejen to, jeho chlupatý pomocník mu bude usnadňovat navazování kontaktů a spojení s okolím, oblasti, se kterými mají autisté problémy. Slečna Eliška mívá vážnou hypoglykemii v důsledku diabetu mellitu 1. typu. Její nový čtyřnohý pomocník je vycvičen jako signální pes. Jeho úkolem je poznat, kdy začíná Eliščina hladina glukózy v krvi klesat a okamžitě jí na to upozornit a tím ji zachránit od kómatu. Pokud diabetik upadá často do bezvědomí vlivem hypoglykémie či je v něm delší dobu, dochází k nevratnému poškození mozku. Díky svému psímu příteli bude moci slečna Eliška žít běžný, kvalitní život, stejně jako její zdraví vrstevníci.

Co dokáží absolventi Helppsí akademie

Je obdivuhodné, jak dokáže asistenční pes pomáhat svému zdravotně postiženému majiteli. Ne každý pes se však hodí na práci asistenčního psa. „Základní podmínkou musí být bezvadný zdravotní stav a milá povaha, pes musí mít rád lidi, musí mít přátelskou povahu a musí být snadno zvladatelný,“ sdělila na úvod jedna z pracovnic společnosti Helppes. A pokračovala: „Mnozí lidé se mylně domnívají, že asistenční psi jsou chudáci, kteří musí pořád jen pracovat a sloužit svým majitelům a ani si neužijí psí radovánky. To vůbec není pravda. Asistenční pes je věrný přítel, člen rodiny a velký pomocník svého majitele. Asistenční psi pracují s radostí, nevnímají, že pracují, pro ně je to hra. Každý, kdo má trochu většího psa, provádí s ním aport, hází mu gumové míčky a pes radostně běží za nimi a podává je svému majiteli. To je pro psy přirozená hra a zábava. My jsme pouze vyměnili gumové míčky za méně příjemné předměty. Jedná se o předměty denní potřeby, které pes přináší svému zdravotně postiženému majiteli. Výcvik psů trvá zhruba rok a po celou dobu výcviku si psi neuvědomují, že se jedná o práci, pro ně je výcvik hrou. Vybíráme psy a cvičíme je podle individuálních potřeb klientů. Někteří klienti potřebují, aby pes uměl podávat různé věci, otevírat dveře, skříně, zásuvky, pomáhat se svlékáním, otevřít pračku a vyndat prádlo, podávat svému majiteli prádlo, kolíčky, či jemně doskočit na klín a podat svému majiteli dotyčný předmět. Je mnoho věci, se kterými potřebují zdravotně postižení lidé pomáhat. Asistenční pes musí umět chodit u vozíku, musí být spolehlivý a soustředěný, nesmí ho vyrušit pes opačného pohlaví ani různé, pro něho lákavé předměty na chodníku.“

Návštěvníci měli možnost vidět ukázky asistenčních psů, kteří pomáhají svým zdravotně postiženým majitelům. Otevřít dveře, otevřít lednici, skříň, zásuvku, vyndat z ní daný lék, otevřít pračku, podávat prádlo, podávat různé předměty, pomoci se svlékáním, umět chodit podle vozíku – to jsou jedny z mnoha činností, kterými pomáhají asistenční psi. Aby asistenční pes poznal, co má otevřít a podat svému majiteli, musí být označeno, co má otevřít i co má podat. Návštěvníci se mohli přesvědčit o bezvadné disciplíně asistenčních psů. Asistenční pes zdravotně postižené paní Hany, upoutané na invalidní vozík, šel kolem piškotů, které na pódium nastražila jedna z pracovnic společnosti Helppes. Pro psa byly piškoty velkým pokušením, dokázal však kolem nich projít, aniž by je alespoň očíchal.

Stručně o organizaci Helppes

Helppes je první organizace v naší republice i v zemích tzv. bývalého východního bloku, která je špičkou ve výcviku asistenčních, vodících, signalních i canisterapeutických psů. O velké odbornosti této organizace svědčí mimo jiné získání akreditace pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Nezisková organizace Helppes pomáhá již čtrnáct let lidem se zdravotním postižením, za tu dobu vycvičila 198 asistenčních psů. Výcvik asistenčního psa není nijak levný, stojí v průměru 200.000 až 230.000,- Kč. Jelikož stát nepřispívá na výcvik asistenčního psa ani korunu a ne každý zdravotně postižený, pro něhož je asistenční pes nepostradatelným pomocníkem, je schopen dát dohromady tuto nemalou finanční částku, výcvik je hrazen ze sponzorských darů. Více informací o neziskové organizaci Helppes, její činnosti i o možnostech, jak tuto organizaci podpořit, můžete najít na webových stránkách http://www.helppes.cz/

Autorka: Evžena Janovská