Dobrovolníkům ADRA v Ostravě, kteří pomáhají zvládat uprchlickou vlnu, patří velký obdiv

  • 26. 03. 2022
Dobrovolníkům ADRA v Ostravě, kteří pomáhají zvládat uprchlickou vlnu, patří velký obdiv

Ostravští dobrovolníci ADRA pomáhají ukrajinským uprchlíkům od prvních dnů válečného konfliktu na Ukrajině. Těch, kteří už jsou v terénu nebo jsou připraveni pomáhat, je už více než 800!

Jsou to právě dobrovolníci ADRA, kteří jsou pro většinu Ukrajinců prvním kontaktem s českou společností a kulturou. Uprchlíci většinou přijíždějí vyčerpaní, jsou plní obav o své blízké, které na Ukrajině museli zanechat. Zároveň však můžou pociťovat i strach a nejistotu z neznámého prostředí. Proto je role dobrovolníků velmi důležitá a nejenom ADRA si jejich nezištné pomoci velice váží.

„Chceme poděkovat všem dobrovolníkům ADRA, kteří pomáhají společně s námi ukrajinským občanům. Oceňujeme a obdivujeme jejich vysoké nasazení v dobrovolnické činnosti v této náročné situaci“, říká vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková. Práci ADRA dobrovolníků zároveň vyzdvihují i jiné organizace, se kterými ADRA v Ostravě spolupracuje. Jedná se zejména o vedení města Ostravy i Moravskoslezského kraje, ale i zástupce Hasičského záchranného sboru MSK, Policie ČR či Červeného kříže. „Všichni si naše dobrovolníky velice chválí a uvádějí, že bez nich by tuto situaci nebylo možné vůbec zvládnout“, dodává Dagmar Hoferková.

A kde všude ostravští dobrovolníci pomáhají?

· V krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) se podílejí na provozu centra – hrají si s dětmi v dětském koutku, vydávají oblečení a hygienické potřeby či hlídají domácí čtyřnohé mazlíčky. ADRA však poskytuje i tlumočníky a další kvalifikované dobrovolníky, kteří jsou proškoleni v poskytování krizové intervence a psychosociální pomoci.

· Na Hlavním nádraží v Ostravě zase dobrovolníci ADRA navigují nově příchozí uprchlíky do KACPU nebo na další vlakové spoje či nabízejí občerstvení.

· Na Wattově ulici přijímají a třídí materiální pomoc, kterou přinášejí občané Ostravy.

· V bývalém Cooltouru na Černé louce přijímají, třídí a vydávají humanitární pomoc ukrajinským občanům.

Dobrovolníků, kteří už pomáhají přímo v terénu nebo jsou připraveni se zapojit do dobrovolnictví, má ostravská ADRA momentálně dostatek. Pořád však chybí kvalifikovaní dobrovolníci se znalostí ukrajinštiny a ruštiny:

· tlumočníci – zájemci se mohou hlásit na e-mail: kacpuostrava@adra.cz,

· psychologové, psychoterapeuti (ideálně s vlastní praxí) a krizoví interventi mluvící ukrajinsky nebo rusky – zájemci, prosím, hlaste se na e-mail: dagmar.fiserova@hzsmsk.cz.