Dobrovolníku, zdokonal se s jedinečnou aplikací!

  • 20. 05. 2016
Dobrovolníku, zdokonal se s jedinečnou aplikací!
IM-PROVE – nová appka umožňuje dobrovolníkům „přeložit“ jejich zkušenost do soft skills a ukázat, co se díky dobrovolnictví naučili! Zajímá tě to? Stačí se registrovat na improve.inexsda.cz a začít směle zjišťovat, kam ses už posunul.

Aplikace IM-PROVE je určena k tomu, aby pomohla dobrovolníkům reflektovat jejich učení v dobrovolnických aktivitách a podpořila jeho uznávání navenek. IM-PROVE je k dispozici zdarma na adrese improve.inexsda.cz zatím v angličtině (připravujeme ale i verzi v češtině). Stačí se jednoduše registrovat a zadat situaci, kterou jsi na dobrovolnické aktivitě prošel.

Aplikace IM-PROVE dobrovolníkům umožní:
- zaznamenávat jejich dobrovolnickou zkušenost, aby měli vše na jednom místě a mohli se vracet k tomu, co na kterém projektu zažili
- zjistit, jaké soft skills si touto zkušeností rozvinuli a jaké situace vyhledávat, aby se mohli dál posouvat, tedy plánovat svůj další rozvoj
- prezentovat svůj veřejný profil navenek – třeba na LinkedIn nebo v životopise, aby ukázali např. potenciálním zaměstnavatelům, že na sobě pracují

Věříme, že každou dobrovolnickou zkušeností se dobrovolník posouvá, a právě propojování dobrovolnictví se vzděláváním je pro nás prioritou. Věříme, že aplikace dobrovolníkům pomůže co nejjednodušeji svůj posun reflektovat, zaznamenat a prezentovat.

Aktuálně jsme s IM-PROVE v poslední pilotovací fázi, stále na ni tedy sbíráme zpětnou vazbu z celé Evropy. Oceníme, když appku vyzkoušíš a povíš nám, co ty na to! Odkaz na poskytnuté zpětné vazby najdeš v aplikaci na Dashboardu.

Případné otázky směřuj na koordinátorku projektu Lenku Polcerovou – lenka.polcerova@inexsda.cz.

Tento nástroj vznikl v rámci projektu „ZDoKonal se!“ realizovaného INEX-SDA ve spolupráci se slovinskou organizací ZavodVoluntariats podporou grantu programu Evropské komise Erasmus+.