Dobrovolnictví s Brontosaurem plné zážitků - Pojeď letos i ty!

  • 23. 05. 2019
Dobrovolnictví s Brontosaurem plné zážitků - Pojeď letos i ty!

I letos budou mladí lidé na letních akcích Hnutí Brontosaurus dobrovolničit. Zachraňovat orchideje, starat se o handicapovaná zvířata, opravovat hradní zdi, značkařit cesty v zahraničí a užívat si léta.

Činnost Hnutí Brontosaurus je jedinečná právě díky propojení dobrovolnické práce se zážitkovým programem, a to i třeba u táborů pro rodiče s dětmi. Letní akce se navíc odehrávají v atraktivních přírodních nebo památkových lokalitách, účastníci si tedy mohou zažít kosení vzácných luk i život na středověkém hradě nebo v krajanské vesnici v srbském Banátu.

Jednotlivé akce se liší jak činností, tak příběhovým zaměřením. Na letních brontosauřích akcích se účastníci podívají na zajímavá místa a vyzkouší si aktivity, ke kterým se běžně nedostanou. Novinkou pro letošní rok je například objevení nové lokality. „Je to zámek Jezeří s velmi pohnutým osudem, který dnes stojí jen pár desítek metrů od hrany hnědouhelného lomu. Uspořádáme zde od 19. do 25. srpna akci pod názvem NA HRANĚ – Malá škola environmentálního života,” upřesňuje programový ředitel Hnutí Brontosaurus a organizátor tábora Dalimil Toman.

Dalším specifikem je zaměření mnoha akcí na studenty a dospělé účastníky. „Chceme, aby naše akce měly přesah. I proto jsme letos zvolili slogan: Bav se, uč se, pomáhej! Skvěle vystihuje tři hlavní aktivity, kterým se v Brontosauru věnujeme. Každá naše akce je sice jiná, ale tyto tři věci je spojují,” doplňuje marketingový koordinátor Hnutí Brontosaurus Martin Rehuš.

Hnutí Brontosaurus je uskupení mladých lidí, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Proto už skoro 45 let propojují smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlenkám. Každoročně s nimi vyráží na kosení orchidejových luk, sázení stromů, opravování hradů nebo třeba stavění školy v Himálajích stovky dobrovolníků.

Kompletní nabídku letních akcí pro mládež, děti i celé rodiny si prolistujte na: prazdniny.brontosaurus.cz.

Letní akce pořádané Hnutím Brontosaurus finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.