Dlužím státu, co s tím? Pomoc občanům nabízí vylepšená webová aplikace Nedlužím státu 2.0

  • 15. 09. 2021
Dlužím státu, co s tím? Pomoc občanům nabízí vylepšená webová aplikace Nedlužím státu 2.0

Praha, 14. 9. 2021 – V Česku neexistuje jednotná evidence dluhů a exekucí vůči státu ani centrální bod, kde by občané získali potřebné informace. Češi přitom dluží státu podle posledních odhadů příslušných ministerstev až několik desítek miliard korun. Lidé často o dluhu neví, dokud nepřeroste v exekuci, upozorňují odborníci. Ti přišli s vylepšenou webovou aplikací Nedlužím státu. Oproti původní verzi, kterou představili autoři projektu vloni, umožňuje verze 2.0 nejen ověřit dluh, ale přímo jej řešit např. zažádáním o splátkový kalendář.

Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital a Institut prevence řešení předlužení opět spojily síly a přišly s rozšířením webové aplikace Nedlužím státu. Ta nově uživatelům nabízí vše potřebné na jednom místě nejen k ověření, ale i řešení případných závazků. „Žádost o odpuštění penále nebo splátkový kalendář, to jsou další kroky, které potřebujete, když zjistíte, že dluh vůči státu opravdu máte,“ vysvětluje Radek Hábl, šéf Institut prevence a řešení předlužení a odborný garant projektu. „Před rokem jsme sjednotili důležité informace, formuláře, návody a kontakty týkající se bezdlužností. To jsme teď doplnili o sekci s názvem Dlužím, co s tím,“ dodává Hábl.

Vedle vylepšeného designu nově také přibyla funkce poloautomatického vyplňování údajů v předem připravených formulářích pro jednotlivé instituce. „V nové verzi odpadá nutnost údaje vypisovat do každého zvlášť. V praxi stačí vyplnit jediný formulář a data se propíší do všech ostatních, které si uživatel může poslat na email,“ popisuje technické řešení, která má občanům zase o něco usnadnit řešení případných dluhů Radek Sojka, dobrovolnický koordinátor projektu z komunity Česko.Digital. Webová aplikace zaznamenala od svého spuštění přes 70 tisíc návštěv, vysoký byl i počet stažení formulářů. Její autoři očekávají podobná čísla i nyní, a to zejména v nových sekcích, kde dlužníci najdou mj. doporučení na ověřené dluhové poradny.

Na to udělat si pořádek v závazcích vůči státu právě nyní je navíc nejvhodnější doba. Dlužníci, vůči kterým vede prostřednictvím soudních exekutorů exekuci stát či subjekty s většinovou účastí státu, budou totiž moci od konce letošního října do konce ledna 2022, požádat o odpuštění příslušenství dluhu – tedy pokut, penále a dalších poplatků. Podmínkou tzv. milostivého léta je uhrazení jistiny, nebyla-li už splacena, a nákladů na ukončení exekuce ve výši 750 korun. Žádat mohou lidé, kteří dluží zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům, obcím, ale také dodavatelům energií s účastí státu. Celkový dluh vůči všem těmto institucím činí podle kvalifikovaných odhadů zhruba 60 miliard korun.

﹡﹡﹡

Poslední dostupné údaje k dluhům vůči státu (2020):
Finanční správa eviduje 231 tisíc dlužníků, z toho 72 tisíc dluhů je vymáháno exekučně. Jistina činí 5 miliard korun, příslušenství 3,5 miliard korun. Zdroj: Ministerstvo financí
Celní správa eviduje 158 tisíc dlužníků, z toho 83 tisíc je vymáháno exekučně. Jistina činí 2,9 miliardy korun, příslušenství 1,2 miliardy korun. Zdroj: Ministerstvo financí
ČSSZ eviduje 156 tisíc exekucí v hodnotě 9,6 miliardy korun – z toho 7,8 miliard činí jistina, 1,8 miliard příslušenství. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdravotní pojišťovny evidují dluhy v celkové výši přes 32 miliard korun, z čehož polovinu tvoří dlužné pojistné a druhou polovinu penále. Náklady na exekuční vymáhání jsou nad rámec této částky. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

﹡﹡﹡

Institut prevence a řešení předlužení
Nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Cílem je snížení množství lidí v exekucí, kultivace českého systému vymáhání pohledávek a minimalizace prostoru pro nemravný obchod s dluhy. Více o Institutu na www.institut-predluzeni.cz.

Česko.Digital
Česko.Digital je komunita IT profesionálů, kteří pro-bono pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu dělat Česko lepším místem k životu. Od svého založení v květnu 2019 sdružila přes 4266 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Více o Česko.Digital na www.cesko.digital.