Díky Značce spolehlivosti získávají neziskovky dárce i zpětnou vazbu

  • 23. 09. 2019
Díky Značce spolehlivosti získávají neziskovky dárce i zpětnou vazbu

V září Vás seznamujeme s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR. Ředitelky AVPO ČR Moniky Jindrové jsme se tentokrát zeptali na Značku spolehlivosti.

Nezisková organizace je transparentní a využívá darované peníze na své poslání – to potvrzuje Značka spolehlivosti dárcům. Mohou ji získat neziskovky, které projdou hodnocením a splní stanovené podmínky. Její držitelé si cení toho, že dostávají od dárců v průměru o 15 % více prostředků. Během hodnocení navíc dostanou doporučení, jak vylepšit chod organizace.

Co je Značka spolehlivosti?


Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace řádně a transparentně hospodaří se svěřenými prostředky a má přiměřené provozní náklady. Nezávislá rada ji uděluje od roku 2014. Mezi držiteli najdete organizace EDA cz, Lata – programy pro mládež a rodinu, různé charity, ale i menší neziskovky jako například „Alenky“. Značka spolehlivosti potvrzuje zdravé fungování celé organizace.

Co Značka spolehlivosti přináší organizacím?

Neziskovky, které se Značkou spolehlivosti pracují, mají od soukromých dárců v průměru o 15 % více prostředků. „Dost lidí si značky všimne. Například předloni nás podnik Lesy České republiky vybral na sponzoring. Když jsem se jich ptala, co jim pomohlo k rozhodnutí, řekli, že prohlíželi naše webovky a zjistili, že jsme organizace se Značkou spolehlivosti,“ uvádí ředitelka neziskovky Na počátku Eva Vondráková.

Důkladné hodnocení organizace, které předchází případnému udělení značky, poskytuje neziskovkám hodnotnou zpětnou vazbu. Dozví se, kde jsou jejich slabá místa a jak se na nich dá zapracovat. „Hloubkové hodnocení před udělením značky nám pomohlo objevit věci, které je potřeba zlepšit. Zapracovali jsme díky němu například na postavení naší správní rady,“ říká Jana Křížová, ředitelka organizace Pferda.

Jak značku získat?

Neziskovka, která má o značku zájem, musí splnit vstupní kritéria. Jde například o finanční audit či příjmy z fundraisingu. Se zájemci jsme v kontaktu. Dalším krokem je vyplnění podrobného formuláře hodnocení a dodání potřebných informací a dokumentů.

Pověřený hodnotitel dokumenty prostuduje, navštíví organizaci a na vše potřebné se doptá. Neziskovce se podívá pod slupku. Poté vypracuje detailní zprávu, kterou obhájí před nezávislou Radou pro hodnocení spolehlivosti. Ta o udělení značky rozhoduje.

Udělením značky spolupráce s AVPO ČR nekončí. Hodnotitel se do organizace po roce vrací, a pokud má organizace nějaký problém, může se na nás obrátit.

Získat Značku spolehlivosti a čekat, že přijdou peníze, nestačí. Úspěšná neziskovka se značkou pracuje, chlubí se. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR držitele propaguje, nicméně příběhy od držitelů jsou nejdůležitější. Pro větší dosah byl letos vyhlášen první ročník soutěže Zlatý banán. Jde o soutěž výhradně pro držitele Značky spolehlivosti, soutěž příběhů na téma „Jak finance od dárců pomáhají“.

Vše najdete na našich webech nebo pište, volejte:
www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz, www.zlatybanan.cz