DIA-HELP – pomoc pro malé diabetiky

  • 11. 02. 2014
DIA-HELP – pomoc pro malé diabetiky
DIA-HELP je občanské sdružení, které pomáhá dětem s diabetem mellitem a jejich rodičům. Občanské sdružení DIA-HELP vzniklo z iniciativy rodičů v Ústeckém kraji, jejichž děti mají diabetes mellitus. DIA-HELP pomáhá malým diabetikům i jejich rodičům a také pořádá pro malé neposedy různé akce, např. pravidelný bowlingový turnaj. Více informací mi prozradila paní Pavla Urbanová z občanského sdružení DIA-HELP.

DIA-HELP je občanské sdružení, které pomáhá dětem s diabetem mellitem a jejich rodičům. Občanské sdružení DIA-HELP vzniklo z iniciativy rodičů v Ústeckém kraji, jejichž děti mají diabetes mellitus. DIA-HELP pomáhá malým diabetikům i jejich rodičům a také pořádá pro malé neposedy různé akce, např. pravidelný bowlingový turnaj. Více informací mi prozradila paní Pavla Urbanová z občanského sdružení DIA-HELP.

 

1/ Občanské sdružení DIA-HELP vzniklo z iniciativy ústeckých rodičů, jejichž děti mají diabetes. Pomáháte i rodičům malých diabetiků v jiných částech naší republiky?

 

Ano, máme členy i z Litoměřicka, Sokolova, Prahy, ale nejvíce z Ústeckého kraje. Důvod je prostý, je to vzdálenost pro diarodiny, kterou musejí překonat při setkávání členů.

 

2/ Činnost občanského sdružení DIA-HELP se neobejde bez spolupráce s dalšími organizacemi. S jakými organizacemi spolupracujete? 

 
Spolupracujeme s organizací Diacel Písek.
 

3/ Rodiče malých diabetiků potřebují někdy poradit. Poskytujete poradenství i edukaci např. diety, aplikování inzulínu, používání glukometru?  Mohou se na Vás obrátit ohledně rady i rodiče dětí diabetiků z jiných částí republiky?

 

Edukace vždy jen zprostředkujeme ve spolupráci s lékařem. Pomoc DIA-HELP je hlavně o setkávání stejně postižených dětí a rodičů, na těchto setkáních si rodiče předávají své zkušenosti s léčbou diabetu, používáním různých pomůcek až po doporučení lékaře či výběru školky či školy. Pro rodiče i děti je to nesmírně důležité, děti zjistí, že nejsou jediné, které mají diabetes, a rodiče si mohou popovídat o problémech všedního života s diabetem se stejně postiženými rodinami a je to ohromné téma, které někde musí ventilovat. Dám příklad: když budete své nejlepší kamarádce neustále vyprávět problémy svého diadítěte, tak vás ta kamarádka asi vyslechne, možná i vícekrát, ale později už to nebude chtít poslouchat a kamarádství se zřejmě rozpadne. Diabetes  je na celý život a doprovází ho velmi složité situace. Rodiny hlavně na počátku onemocnění nežijí ničím jiným.

 

4/ Děti s diabetem mellitem chtějí na výlet, na tábory, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Na rozdíl od nich mají díky své nemoci omezení. Organizujete pro tyto děti ozdravné pobyty, tábory?

 

DIA-HELP pořádá  jednodenní výlety a víkendové setkání diarodin, tábory organizuje sdružení Diacel, kam se mohou přihlásit i členové DIA-HELP. 

 

5/ Jakým způsobem mohou podpořit dárci občanské sdružení DIA-HELP?

 

DIA-HELP lze podpořit jak finančními, tak i věcnými dary. DIA-HELP funguje hlavně na práci dobrovolníků, nemáme žádné zaměstnance, kanceláře, používáme vlastní telefon, PC i osobní auto a veškeré sponzorské peníze dáváme převážně na nákup zdravotních pomůcek, které následně rozdělujeme mezi členy DIA-HELP.

 

6/ Uvítáte i věcný dar ve formě zdravotní pomůcky např. glukometru?

 

Samozřejmě, dostáváme třeba umělá sladidla pro děti, náš pravidelný bowlingový turnaj je rovněž forma pomoci, jelikož majitel nám nechává dráhy pro děti zcela zdarma, drobné dárkové předměty používáme jako ceny pro děti atd.

 

7/ Na stánkách Občanského sdružení DIA-HELP je uvedeno, že prosazuje zkvalitnění sociální i ekonomické péče pro děti s diabetem. Můžete uvést něco bližšího o této činnosti občanského sdružení DIA-HELP?

 

DIA-HELP v roce  2011 zorganizovalo a předalo právě se sdružením Diacel petici, týkající se zdravotních pomůcek pro diabetiky ministrovi zdravotnictví Leoši Hégrovi. Aktivně pomáháme rodinám při řešení  přidělování příspěvku na péči, umísťování dětí do MŠ. Jednali jsme o zdravotních pomůckách s ředitelem VZP Ing. Kabátkem. Jednání stále pokračují, pomáhají nám také poslanci a senátorka MUDr. Alena Dernerová, která mezi naše děti velmi často chodí a diskutuje s rodiči o  problémech.

 

8/ Organizujete odborné semináře ohledně diabetu mellitu. Pro koho jsou tyto semináře určeny?

 
Semináře jsou určeny hlavně pro rodiče diadětí.
 

9/ Diabetes mellitus postihuje mnoho lidí, přesto široká veřejnost nemá dostatek informací o této nemoci. Na webových stránkách uvádíte, že vydáváte publikace a poskytujete informace. Provozujete i jiným způsobem osvětovou činnost? Jakým?

 

Členka našeho sdružení paní Lucie Jiříková pravidelně přispívá svými články o diabetu na IDNES.

 
Děkuji za rozhovor.
 

Více informací o občanském sdružení DIA-HELP a jeho činnostech, které usnadňují život malých diabetiků a jejich rodičů, se můžete dozvědět na webových stránkách www.dia-help.cz/

 
Autorka: Evžena Janovská