DEN ZEMĚ BYL OSLAVOU PŘÍRODY A NEZISKOVEK

  • 26. 04. 2017
DEN ZEMĚ BYL OSLAVOU PŘÍRODY A NEZISKOVEK
Den plný her s neziskovými organizacemi přilákal více než 1000 malých návštěvníků z mateřských a základních škol.

Tisková zpráva

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, z. s.

Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 774 412 876, machova@konep.cz

DEN ZEMĚ BYL OSLAVOU PŘÍRODY A NEZISKOVEK

Pardubice – 24. dubna 2017

Pardubické Pernštýnské náměstí ožilo 21. dubna oslavou Dne Země. Návštěvníci se tak již posedmé připojili k mezinárodnímu svátku Dne Země. Den plný her s neziskovými organizacemi přilákal více než 1000 malých návštěvníků z mateřských a základních škol. Děti poznávaly přírodu a vytvořily společné unikátní umělecké dílo „Výroba elektrické energie“, které je vystaveno ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Pestrý program plný poznávacích soutěží a kulturních vystoupení místních školáků si pro veřejnost připravila Koalice nevládek Pardubicka. Letos se na Dnu Země představilo 29 neziskových organizací z celého Pardubického kraje.

Nad Dnem Země převzala, již tradičně záštitu 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská, „Den Země je ekologicky motivovaný svátek oslavující příchod jara. Má upozornit na dopady a ničení životního prostředí. Važme si toho, v jakém prostředí žijeme a směřujme mladší generaci k tomu, že naše Zeměkoule a klima není věčné a je potřeba se k matičce Zemi chovat šetrně. Jsme to právě my lidé, kdo si musí uvědomit, že nemůžeme bohatství Země jen využívat, ale musíme se snažit navracet přírodě čistotu a ukázat mladším, jak je klíčová ochrana našeho okolí a zachování zdravého světa.“

„Smyslem oslavy je šíření myšlenky ochrany přírody a to především mezi ty nejmladší. Mladá generace je naší budoucností, a proto je naší povinností pořádat co nejvíce akcí podobné této. Musíme vzdělávat děti v oblasti ochrany přírody a budovat lepší planetu a místo pro život. Čím vzdělanější budou lidé ve společnosti, tím bude snadnější posunout výzkum a vědu směrem k přírodě a učit se od ní,“ vyjádřil přání pro budoucnost Václav Kroutil člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

V rámci Dne Země se KONEP zapojil také do celorepublikové akce pořádané spolkem Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, které se v Pardubicích zúčastnily ZŠ Štefánikova, ZŠ Bratranců Veverkových a ZŠ Studánka. „Den Země jsme s dětmi oslavili pohybem v přírodě. Cílem bylo uklidit okolí slepého ramene Labe. Děti se do práce vrhly s nadšením a bez problémů překonávaly trní, kopřivy a příkré svahy. Odměnou jim byl příjemný pocit u srdce z vykonání něčeho dobrého,“ uvedla Veronika Janků třídní učitelka žáků IV. A Základní školy Bratranců Veverkových.

Všichni návštěvníci oslavy mohli naší Zemi napsat přání do připravené kroniky. Přály a děkovaly především ti nejmenší. „Ať kvetou stromy, ať máš hodně síly, sluníčka a jsi bez odpadků,“ stojí v jednom z přání napsané dětmi. Děti k přání přidávaly i slib, že samy budou pomáhat a chránit Zemi a že budou třídit odpadky, aby byla Země hezčím místem.

Pořadatelem Dne Země byla Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice, Ekocentrem PALETA a neziskovými organizacemi.